Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/97-NS/2022 Budowa pompowni III stopnia w Łochowie

Deadlines:
Published : 13-05-2022 13:36:00
Placing offers : 03-06-2022 11:00:00
Offers opening : 03-06-2022 11:30:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_13_05_2022.pdf pdf 1143.78 2022-05-13 13:36:00 Proceeding
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf pdf 11894.66 2022-05-13 13:36:00 Proceeding
Załączniki 1,1a,2,3,4,5 - Wzory formularzy.docx docx 551.76 2022-05-13 13:36:00 Proceeding
Załącznik 7 - Wzór umowy.pdf pdf 371.17 2022-05-13 13:36:00 Proceeding
Załącznik 8 do SIWZ - RODO.pdf pdf 316.76 2022-05-13 13:36:00 Proceeding
Załącznik nr 6.zip zip 69801.89 2022-05-13 13:36:00 Proceeding
Informacja o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 317.04 2022-05-25 12:50:32 Public message
Odpowiedzi na pytania SIWZ_Zmiana treści SIWZ_25_05_2022.pdf pdf 1106.2 2022-05-25 12:50:32 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 287.6 2022-06-06 07:56:56 Public message
Zawiadomienie_uniewaznienie_postepowania.pdf pdf 251.62 2022-06-29 15:04:04 Public message

Announcements

2022-06-29 15:04 Marta Nowak Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie_uniewa [...].pdf

2022-06-06 07:56 Marta Nowak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-25 12:50 Marta Nowak Informacja o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu/Odpowiedzi na pytania do SIWZ_25_05_2022

Informacja o zmianie [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)

The number of page views: 1432