Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego dworku na gminną bibliotekę publiczną - powtórzenie, Numer sprawy: GBP.ZP.2.2022

Jolanta Kubów
Gmina Dąbrowa Department: Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie
Deadlines:
Published : 11-05-2022 10:33:00
Placing offers : 26-05-2022 09:00:00
Offers opening : 26-05-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00-ogłoszenie o zamówieniu-08da3325-f743-a569-8308-68000d77a6a8.pdf pdf 125.51 2022-05-11 10:33:00 Proceeding
01-SWZ GBP.ZP.2.2022.pdf pdf 566.51 2022-05-11 10:33:00 Proceeding
01-SWZ GBP.ZP.2.2022-skan.pdf pdf 15101.96 2022-05-11 10:33:00 Proceeding
02-załącznik nr 1 form. ofertowy, 2 ośw. wstępne.doc doc 98.5 2022-05-11 10:33:00 Proceeding
03-zał. 2A-ośw. podmiotu udostępniającego, 3-zobowiązanie podmiotu udostępniającego.doc doc 62.5 2022-05-11 10:33:00 Proceeding
04-załączniki 4, 5, 6 i 7-wykaz robót, osób, ośw. o aktualności i grupie kapit.doc doc 70.5 2022-05-11 10:33:00 Proceeding
05A-zał. nr 4 do umowy-wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego.xlsx xlsx 15.29 2022-05-11 10:33:00 Proceeding
05-zał. nr 8-projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 8365.07 2022-05-11 10:33:00 Proceeding
06-PRZEDMIARY I SPECYFIKACJE.zip zip 5407.51 2022-05-11 10:33:00 Proceeding
07-PROJEKT TECHNICZNY BR. KONSTRUKCYJNEJ.zip zip 5727.63 2022-05-11 10:33:00 Proceeding
08-PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ.zip zip 13013.89 2022-05-11 10:33:00 Proceeding
09-ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA.zip zip 14461.22 2022-05-11 10:33:00 Proceeding
010-INWENTARYZACJA.zip zip 3063.39 2022-05-11 10:33:00 Proceeding
011-ELEKTRYKA.zip zip 1419.7 2022-05-11 10:33:00 Proceeding
012-FOTOWOLTAIKA.zip zip 2441.29 2022-05-11 10:33:00 Proceeding
013-SANITARKA.zip zip 3945.17 2022-05-11 10:33:00 Proceeding
014-WIZUALIZACJE.zip zip 13934.16 2022-05-11 10:33:00 Proceeding
015-ZIELEŃ.zip zip 2094.45 2022-05-11 10:33:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 183.45 2022-05-26 13:11:58 Public message
informacja z otwarcia ofert-skan.pdf pdf 286.82 2022-05-26 13:11:58 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 178.93 2022-06-17 13:57:51 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-skan.pdf pdf 376.04 2022-06-17 13:57:51 Public message

Announcements

2022-06-17 13:57 Jolanta Kubów Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik w załączeniu.

zawiadomienie o unie [...].pdf

zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-05-26 13:11 Jolanta Kubów Informacja z otwarcia ofert - plik w załączeniu.

informacja z otwarci [...].pdf

informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-26 09:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2.297.000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 963