Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.2.2022 Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Szydłowie

Anna Tkacz
Gmina Tułowice
Deadlines:
Published : 10-05-2022 11:17:00
Placing offers : 09-06-2022 10:00:00
Offers opening : 09-06-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.82 2022-05-10 11:17:00 Proceeding
SWZ podpisany.pdf pdf 13032.29 2022-05-10 11:17:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 309.01 2022-05-10 11:17:00 Proceeding
zał.nr 8 projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 300.93 2022-05-10 11:17:00 Proceeding
zał.nr 9 Dokumentacja projektowa.7z 7z 37043.46 2022-05-10 11:17:00 Proceeding
załaczniki do SWZ.7z 7z 41.46 2022-05-10 11:17:00 Proceeding
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dnia 23.05.2022.pdf pdf 568.28 2022-05-23 13:26:30 Public message
opinia-geologiczna-szydlow-koscielna-2.pdf pdf 5429.41 2022-05-23 13:26:30 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia.pdf pdf 40.34 2022-05-23 13:26:30 Public message
Wyjaśnienie do treści SWZ z dnia 26.05.2022r..pdf pdf 1032.03 2022-05-26 15:03:59 Public message
WIEŻYCZKA_SZCZYT_DETAL_2022-05-25.pdf pdf 95.54 2022-05-26 15:03:59 Public message
zał.nr 1 wzór formularza oferty.doc doc 83.5 2022-05-26 15:03:59 Public message
zał.nr 2 wzór oświadczenia WykonawcyWykonawców o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału postępowaniu.doc doc 50.5 2022-05-26 15:03:59 Public message
zał.nr 3 wzór zobowiązania i oświadczenia podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów.doc doc 53 2022-05-26 15:03:59 Public message
zał.nr 4 wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc doc 42.5 2022-05-26 15:03:59 Public message
zał.nr 5 wzór wykazu robót budowlanych.doc doc 39.5 2022-05-26 15:03:59 Public message
zał.nr 6 wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.doc doc 38.5 2022-05-26 15:03:59 Public message
zał.nr 7 wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.doc doc 63 2022-05-26 15:03:59 Public message
Wyjasnienie treści SWZ z dnia 31.05.2022r..pdf pdf 755.96 2022-05-31 09:54:28 Public message
Informacja z otwarcia ofert - podpis.pdf pdf 243.36 2022-06-09 12:02:08 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 201.09 2022-06-09 12:02:08 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - podpis.pdf pdf 385.71 2022-07-01 12:35:47 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej..pdf pdf 166.07 2022-07-01 12:35:47 Public message

Announcements

2022-07-01 12:35 Anna Tkacz W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-09 12:02 Anna Tkacz W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-09 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 1 660 000,00 zł brutto.
2022-05-31 09:54 Anna Tkacz Szanowni Państwo,
W załączeniu wyjaśnienie do treści SWZ z dnia 31.05.2022r.

Wyjasnienie treści S [...].pdf

2022-05-26 15:03 Anna Tkacz Szanowni Państwo,
W załączeniu wyjaśnienie do treści SWZ z dnia 26.05.2022r. wraz załącznikami

Wyjaśnienie do treśc [...].pdf

WIEŻYCZKA_SZCZYT_DET [...].pdf

zał.nr 1 wzór formul [...].doc

zał.nr 2 wzór oświad [...].doc

zał.nr 3 wzór zobowi [...].doc

zał.nr 4 wzór oświad [...].doc

zał.nr 5 wzór wykazu [...].doc

zał.nr 6 wzór wykazu [...].doc

zał.nr 7 wzór oświad [...].doc

2022-05-23 13:26 Anna Tkacz Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam zawiadomienie o zmianie ogłoszenia.

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

opinia-geologiczna-s [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 951