Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie usług introligatorskich i poligraficznych: teczek kartonowych, tłoczeń logo JW na kalendarze "TEWO/TEPOL" i kalendarzy ściennych trójdzielnych dla 31. BRT we Wrocławiu

Zabezpieczenie Szkolenia
2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Deadlines:
Published : 06-05-2022 14:21:00
Placing offers : 16-05-2022 08:00:00
Offers opening : 16-05-2022 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


2. Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu, ul. Obornicka 100-102 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia na wykonanie usług introligatorskich i poligraficznych:

  1. ZADANIE NR 1: teczek kartonowych (550 szt.) i tłoczeń logo JW. na kalendarze "TEWO/TEPOL" (65 szt.);
  2. ZADANIE NR 2: kalendarzy ściennych trójdzielnych (130 szt.), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i poglądowymi zdjęciami zawartymi z załącznikach nr 1-3 oraz stosownymi projektami graficznymi zamawianych materiałów i matrycy emblematu 31. BRT udostępnionych Wykonawcy na czas realizacji usługi przez upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego. 

Termin realizacji zamówienia: do dnia 09.12.2022 r. 

W przypadku możliwości zrealizowania ww. zamówienia (w całości: ZADANIE NR 1 I 2) prosimy o wypełnienie FORMULARZA OFERTOWEGO oraz jego przesłanie e-mailem w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie ofertowe zamieszczone na platformie zakupowej OPEN NEXUS - www.platformazakupowa.pl, najpóźniej do dnia: 16.05.2022 r. godz. 08:00.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:

  • niewystarczających środków na realizację przedmiotowego zamówienia;
  • zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

W przypadku pytań: 

  • merytorycznych proszę o kontakt poprzez platformę zakupową, poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do Zamawiającego" lub z osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu w sprawie przedmiotowego zamówienia: st. sierż. Piotr OCZKO pod nr tel.: 261 669 944 lub z p. Magdalena GRUSIECKA-SIWAK pod nr tel.: 261 656 630;

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00, tel. 22 101 02 02; e-mail: cwk@platformazakupowa.pl. 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia.


Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
FORMULARZ OFERTOWY.pdf pdf 105.86 2022-05-06 14:21:00 Proceeding
ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf pdf 60.87 2022-05-06 14:21:00 Proceeding
Załącznik nr 3_zadanie nr 2.docx docx 6065.28 2022-05-06 14:21:00 Proceeding
Załącznik nr 1, poz. 1-2_zadanie nr 1.docx docx 1318.76 2022-05-06 14:21:00 Proceeding
Załącznik nr 2, poz. 3_zadanie nr 1.docx docx 4321.57 2022-05-06 14:21:00 Proceeding
Załącznik nr 1, poz. 1-2_zadanie nr 1.docx docx 1318.76 2022-05-06 14:21:00 Subject of the order
ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf pdf 60.87 2022-05-06 14:21:00 Subject of the order
Załącznik nr 1, poz. 1-2_zadanie nr 1.docx docx 1318.76 2022-05-06 14:21:00 Subject of the order
ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf pdf 60.87 2022-05-06 14:21:00 Subject of the order
ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf pdf 60.87 2022-05-06 14:21:00 Subject of the order
Załącznik nr 2, poz. 3_zadanie nr 1.docx docx 4321.57 2022-05-06 14:21:00 Subject of the order
Załącznik nr 3_zadanie nr 2.docx docx 6065.28 2022-05-06 14:21:00 Subject of the order
ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf pdf 60.87 2022-05-06 14:21:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 TECZKA PAPIEROWA NA DYPLOM SPORTOWY Z KARTONU BIAŁEGO Patrz - zapytanie ofertowe i załącznik nr 1

Załącznik nr 1, poz. [...].docx

ZAPYTANIE OFERTOWE.p [...].pdf

450 pc. - (0)
2 TECZKA PAPIEROWA NA DYPLOM SPORTOWY Z KARTONU KOLOROWEGO Patrz - zapytanie ofertowe i załącznik nr 1

Załącznik nr 1, poz. [...].docx

ZAPYTANIE OFERTOWE.p [...].pdf

100 pc. - (0)
3 TŁOCZENIA LOGO JW. NA KALENDARZE Patrz - zapytanie ofertowe i załącznik nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE.p [...].pdf

Załącznik nr 2, poz. [...].docx

65 pc. - (0)
4 KALENDARZ ŚCIENNY TRÓJDZIELNY wg projektu Zamawiającego Patrz - zapytanie ofertowe i załącznik nr 3

Załącznik nr 3_zadan [...].docx

ZAPYTANIE OFERTOWE.p [...].pdf

130 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Forma płatności: przelew - faktura VAT z terminem płatności 14 dni roboczych bez naszego podpisu od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do dnia 09.12.2022 r. (ZADANIE NR 1 i 2. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Wycena - Cenę jednostkową netto/brutto proszę podać z dokładnością do 0,01 zł. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Warunki dostawy - Dostawa realizowana na koszt Dostawcy. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości towaru do 30%. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 773