Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 520.261.2.36.2022.KK Remont autobusu historycznego Jelcz 706 RTO

Deadlines:
Published : 05-05-2022 14:31:00
Placing offers : 25-05-2022 09:30:00
Offers opening : 25-05-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01. Ogłoszenie do internetu.pdf pdf 82.79 2022-05-05 14:31:00 Proceeding
02. SIWZ.pdf pdf 478.73 2022-05-05 14:31:00 Proceeding
03. Projekt umowy.pdf pdf 451.7 2022-05-05 14:31:00 Proceeding
04. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.docx docx 84.23 2022-05-05 14:31:00 Proceeding
05. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków.docx docx 78.61 2022-05-05 14:31:00 Proceeding
06. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 77.9 2022-05-05 14:31:00 Proceeding
07. Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna RODO.pdf pdf 130.97 2022-05-05 14:31:00 Proceeding
08. Załącznik nr 5 - Wykaz usług.docx docx 78.13 2022-05-05 14:31:00 Proceeding
SIWZ po modyfikacjach.pdf pdf 479.28 2022-05-11 13:01:06 Public message
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ na remont autobusu historycznego.pdf pdf 117.24 2022-05-11 13:01:06 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 65.64 2022-05-25 10:53:25 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 146.94 2022-06-02 13:13:37 Public message
Informacja z kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 49 2022-05-25 09:30:00 Public message

Announcements

2022-06-02 13:13 Klaudia Kostuch Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-05-25 10:53 Klaudia Kostuch Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-25 09:30 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z kwocie [...].pdf

2022-05-11 13:01 Klaudia Kostuch Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

SIWZ po modyfikacjac [...].pdf

Wyjaśnienia i modyfi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 543