Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BS.271.2.5.2022 Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego w Pniewach przy ul. Dworcowej 37

Zamówienia Puliczne
Gmina Pniewy
Deadlines:
Published : 05-05-2022 14:15:00
Placing offers : 26-05-2022 09:00:00
Offers opening : 26-05-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 738.8 2022-05-05 14:15:00 Proceeding
zał. nr 1- Formularz oferty.docx docx 25.77 2022-05-05 14:15:00 Proceeding
zał. nr 2 - oświadczenie z art. 125 ust. 1.docx docx 25.08 2022-05-05 14:15:00 Proceeding
zał. nr 3 - wykaz robót.docx docx 21.22 2022-05-05 14:15:00 Proceeding
Zał. nr 4 - Wykaz osob.doc doc 36.5 2022-05-05 14:15:00 Proceeding
Zał. nr 5- Projekt umowy.docx docx 47.2 2022-05-05 14:15:00 Proceeding
Zał. nr 6- Dokumentacja projektowa.7z 7z 17054.94 2022-05-05 14:15:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 131.66 2022-05-05 14:15:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi 1.pdf pdf 324.73 2022-05-12 15:02:09 Public message
OBOWIĄZUJĄCY przedmiar 11-05-2022.pdf pdf 724.2 2022-05-12 15:02:09 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.51 2022-05-12 15:02:09 Public message
Pytania i odpowiedzi 2.pdf pdf 303.82 2022-05-18 13:46:39 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zam 2.pdf pdf 34.51 2022-05-18 13:56:33 Public message
Informcja z otwarcia ofert.pdf pdf 96.81 2022-05-26 13:14:12 Public message
Odrzucenie oferty.pdf pdf 220.26 2022-06-10 12:31:26 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najk 1.pdf pdf 249.08 2022-06-10 12:32:13 Public message

Announcements

2022-06-10 12:32 Zamówienia Puliczne Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-06-10 12:31 Zamówienia Puliczne Zawiadomienie o odrzuceniu oferty.

Odrzucenie oferty.pd [...].pdf

2022-05-26 13:14 Zamówienia Puliczne Informacja z otwarcia ofert.

Informcja z otwarcia [...].pdf

2022-05-26 09:00 Buyer message Kwota gross jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania wynosi: 190.000,00 zł
2022-05-18 13:56 Zamówienia Puliczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-05-18 13:46 Zamówienia Puliczne Pytania i odpowiedzi nr 2.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-05-12 15:02 Zamówienia Puliczne Pytania i odpowiedzi nr 1.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

OBOWIĄZUJĄCY przedmi [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 579