Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSZ-EP-11/2022 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45”

Deadlines:
Published : 05-05-2022 13:38:00
Placing offers : 16-05-2022 08:00:00
Offers opening : 16-05-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZAŁ. 1 do. SWZ 11.2022- 20.04.doc doc 222 2022-05-05 13:38:00 Proceeding
Zał. 2 Opis przedmiotu zamówienia klatki schodowe 28_02_2022-1 AM popr.doc doc 100 2022-05-05 13:38:00 Proceeding
ZAł. 3 do SWZ 11.2022.doc doc 153 2022-05-05 13:38:00 Proceeding
Zał. 4 Wykaz osób 11.2022.doc doc 37.5 2022-05-05 13:38:00 Proceeding
ZAŁ. 5 do. SWZ 11.2022-3 20.04.doc doc 185.5 2022-05-05 13:38:00 Proceeding
Zał. 6 Inf. dot. grupy kapitałowej 11.2022.doc doc 117 2022-05-05 13:38:00 Proceeding
ZAŁ. 7 do SWZ 11.2022 Oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających 20.04.docx docx 44.88 2022-05-05 13:38:00 Proceeding
ZAŁ. 8 do. SWZ 11.2022 Umowa 04.05 AM.doc doc 234.5 2022-05-05 13:38:00 Proceeding
zal 9 do SWZ 11.2022.doc doc 148.5 2022-05-05 13:38:00 Proceeding
SWZ.EP-11.2022.pdf pdf 1198.69 2022-05-05 13:38:00 Proceeding
ogl11.2022.pdf pdf 145.67 2022-05-05 13:38:00 Proceeding
WSZ-EP-11.537.2022-sig.pdf pdf 987.95 2022-05-16 08:47:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert 11.2022.pdf pdf 814.1 2022-05-16 13:37:24 Public message

Announcements

2022-05-16 13:37 Katarzyna Lewandowska Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 16.05.2022r

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-16 08:47 Katarzyna Lewandowska Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - pismo nr WSZ-EP-11/537/2022 z dnia 16.05.2022 r.

WSZ-EP-11.537.2022-s [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 760