Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 5/ER/2022 Usługa przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, konserwacja i serwis kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych.

Deadlines:
Published : 05-05-2022 10:01:00
Placing offers : 20-05-2022 12:00:00
Offers opening : 20-05-2022 12:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Usługa przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, konserwacja i serwis kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych.

 

Zapytanie ofertowe Nr 5/ER/2022

Data zamieszczenia ogłoszenia: 05.05.2022 r.

Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Informacje dotyczące zamówienia:

1.      Usługa przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, konserwacja i serwis kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy (wzór umowy w załączeniu).

2.      Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.05.2022 r. do godz. 12 00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.05.2022 o godz. 12 30, Pawilon M IV, Dział

             Realizacji Zamówień.

3.      Miejsce składania ofert :

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80, 31-202 Kraków w Pawilonie A V - Centrum  Administracyjno – Konferencyjno – Szkoleniowego (Dziennik Podawczy) lub na Platformie Zakupowej Szpitala.

4.      Kryterium oceny oferty: cena oferty brutto - 100%

5.      Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie ofert nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

6.      Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy, w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem postępowania lub na Platformie Zakupowej Szpitala.  Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi być dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z

      oryginałem przez osobę wymienioną w rejestrze, która jest wskazana, jako  

      upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub przez notariusza.

7.      Do oferty należy dołączyć autoryzację na urządzenia – Develop.

8.  Oferta winna zawierać datę końcową związania ofertą, nie krótszą  niż 3 tygodnie od daty złożenia oferty.

9.  Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę I nie może jej zmienić

10. Kontakt w sprawie ogłoszenia – tel. (12) 614 22 36 , e-mail: drz@szpitaljp2.krakow.pl
W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 12 614 22 36  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WZÓR UMOWY.docx docx 16.93 2022-05-05 10:01:00 Proceeding
Obowiązek informacyjny.docx docx 15.41 2022-05-05 10:01:00 Proceeding
Wykaz urzązdeń.docx docx 13.38 2022-05-05 10:01:00 Proceeding
Formularz cenowy.docx docx 12.38 2022-05-20 07:54:10 Proceeding
Informacja z otwarcia 5.ER.2022 Usługa przeglądów.docx docx 12.47 2022-05-25 07:39:40 Public message

Announcements

2022-05-25 07:39 Stanisław Niemiec Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Utax 3060i Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 3 pc. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Prądnicka 80
31-202, Kraków
(0)
2 Develop ineo +3320 Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 4 pc. - (0)
3 Develop ineo +3350 Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 8 pc. - (0)
4 Develop ineo +3351 Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 8 pc. - (0)
5 Develop ineo 4020 Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 28 pc. - (0)
6 Develop ineo 4020i Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 24 pc. - (0)
7 Develop ineo 4050 Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 8 pc. - (0)
8 Develop ineo 4052 Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 4 pc. - (0)
9 Develop ineo 4422 Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 8 pc. - (0)
10 Develop ineo 3622 Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 4 pc. - (0)
11 Develop ineo 227 Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 3 pc. - (0)
12 Develop ineo 185 Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 4 pc. - (0)
13 Develop ineo 283 Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 6 pc. - (0)
14 Develop ineo 284 Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 3 pc. - (0)
15 Develop ineo 2050i Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 3 pc. - (0)
16 Develop ineo +258 Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 12 pc. - (0)
17 Develop ineo 224 Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 6 pc. - (0)
18 Develop ineo 284 Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 3 pc. - (0)
19 Develop ineo +35 Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 9 pc. - (0)
20 Develop ineo 215 Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 3 pc. - (0)
21 Develop ineo +250i Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 18 pc. - (0)
22 Develop ineo +3320i Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 18 pc. - (0)
23 Konica Minolta Bizhub 36 Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 3 pc. - (0)
24 Konica Minolta Bizhub 363 Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 3 pc. - (0)
25 Konica Minolta Bizhub C220 Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 3 pc. - (0)
26 Konica Minolta Bizhub C224 Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 3 pc. - (0)
27 Konica Minolta Bizhub 162 Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 3 pc. - (0)
28 Canon 1024 Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 3 pc. - (0)
29 Canon 2020 Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 3 pc. - (0)
30 Canon 2016 Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 3 pc. - (0)
31 Ricoch Aficio 1515 Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 3 pc. - (0)
32 Lexmark XM 1145 Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 3 pc. - (0)
33 Lexmark work centre 7120 Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 3 pc. - (0)
34 Lexmark X654de Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 3 pc. - (0)
35 Sharp MX-M264N Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 3 pc. - (0)
36 Kyocera Taskalfa 250i Przeglądy w ciągu 1 roku z dojazdem 3 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 4 dni od otrzymania zgłoszenia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Autoryzacja na urządzenia Develop - Należy dołączyć do oferty Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 377