Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZZP.2380.21.2022 Zawarcie umowy ramowej na dostawy samochodów osobowych w policyjnej wersji nieoznakowany typu SUV

Jolanta Gałka-Tejszerska
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 04-05-2022 13:12:00
Placing offers : 03-06-2022 11:00:00
Offers opening : 03-06-2022 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications


Szanowni Państwo,  
w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.
Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców.
Zgodnie z art. 61 ust. 1 oraz art. 63 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do:
·        Zadawania pytań do SWZ
·        Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
·        Przesłania odwołania/inne


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:
·        tel. 22 101 02 02
·        e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Przypominamy, że oferta oraz inne dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą winny zostać złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 176.63 2022-05-04 13:12:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.docx docx 208.74 2022-05-04 13:12:00 Proceeding
zał. nr 1.1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.doc doc 541.5 2022-05-04 13:12:00 Proceeding
zał. nr 4.1 do SWZ - JEDZ.xml xml 142.87 2022-05-04 13:12:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 142.14 2022-05-10 09:11:20 Public message
zał. nr 7.1 do SWZ - Oświadczenie.docx docx 25.74 2022-05-10 09:12:10 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 05.05.2022 r..pdf pdf 903.79 2022-05-10 09:12:10 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dnia 17.05.2022 r..pdf pdf 1453.57 2022-05-17 13:32:46 Public message
zał. nr 2.1 - formularz ofertowy po zmianach z dnia 17.05.2022.docx docx 94.7 2022-05-17 13:32:46 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 20.05.2022 r..pdf pdf 360.39 2022-05-20 14:07:24 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 315.29 2022-06-03 14:46:37 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.pdf pdf 507.82 2022-06-20 12:39:07 Public message

Announcements

2022-06-20 12:39 Jolanta Gałka-Tejszerska Informacja o wyborze ofert.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-03 14:46 Jolanta Gałka-Tejszerska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-03 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 16 168 000,00 zł brutto
2022-05-20 14:07 Jolanta Gałka-Tejszerska Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 20.05.2022 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-05-17 13:32 Jolanta Gałka-Tejszerska Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dnia 17.05.2022 r. wraz ze zmienionym formularzem ofertowym

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

zał. nr 2.1 - formul [...].docx

2022-05-10 09:12 Jolanta Gałka-Tejszerska Zmiana treści SWZ z załącznikiem

zał. nr 7.1 do SWZ - [...].docx

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

2022-05-10 09:11 Jolanta Gałka-Tejszerska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 905