Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.36.2022 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Modernizacja elewacji frontowej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku

Arleta Matusik
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 02-05-2022 14:44:00
Placing offers : 16-05-2022 11:00:00
Offers opening : 16-05-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WZ.271.36.2022 SWZ.pdf pdf 2098.58 2022-05-02 14:44:00 Proceeding
DOKUMENTACJA NA ROBOTY BUDOWLANE.zip zip 3497.85 2022-05-02 14:44:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 164.36 2022-05-02 14:44:00 Proceeding
SWZ.docx docx 1224.96 2022-05-02 14:44:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 10832.9 2022-05-02 14:44:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA .docx docx 691.52 2022-05-16 15:15:53 Public message
WZ.271.36.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 81.31 2022-05-16 15:15:53 Public message
wybór.oferty_platforma.docx docx 694.11 2022-05-23 15:21:18 Public message
WZ.271.36.2022 WYBÓR_PLATFORMA.pdf pdf 109.43 2022-05-23 15:21:18 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA .pdf pdf 75.2 2022-06-14 09:54:53 Public message

Announcements

2022-06-14 09:54 Arleta Matusik OGŁOSZNIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2022-05-23 15:21 Arleta Matusik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wybór.oferty_platfor [...].docx

WZ.271.36.2022 WYBÓR [...].pdf

2022-05-16 15:15 Arleta Matusik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].docx

WZ.271.36.2022 INFOR [...].pdf

2022-05-16 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 5.000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 582