Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZzp.261.36.2022 Zakup sprzętu komputerowego

Deadlines:
Published : 29-04-2022 14:36:00
Placing offers : 25-05-2022 11:00:00
Offers opening : 25-05-2022 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 145.34 2022-04-29 14:36:00 Proceeding
SWZ.docx docx 347.06 2022-04-29 14:36:00 Proceeding
Załącznik do OPZ - zadanie 1 PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs.pdf pdf 2337.97 2022-04-29 14:36:00 Proceeding
Załącznik do OPZ - zadanie 3 PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs.pdf pdf 1970.81 2022-04-29 14:36:00 Proceeding
JEDZ.zip zip 84.45 2022-04-29 14:36:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 75.13 2022-05-10 13:31:44 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 10.05.2022.pdf pdf 242.03 2022-05-10 13:31:44 Public message
wyjaśnienia treści SWZ z dnia 10.05.2022.pdf pdf 173.86 2022-05-10 13:32:23 Public message
wyjaśnienia treści SWZ z dnia 13.05.2022.pdf pdf 199.21 2022-05-13 13:31:50 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 163.06 2022-05-26 13:03:24 Public message
Informacja o wyborze oferty_36.2022.pdf pdf 202.55 2022-06-15 15:22:14 Public message

Announcements

2022-06-15 15:22 Monika STEFANIAK Informacja o wyborze oferty w zakresie zadania nr 1, 2, 3.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-26 13:03 Monika STEFANIAK Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-25 11:00 Buyer message kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 740 460,00 zł brutto
w tym:
zadanie 1 - 618 690,00 zł
zadanie 2 - 91 020,00 zł
zadanie 3 - 30 750,00 zł
2022-05-13 13:31 Monika STEFANIAK Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 13.05.2022 r.

wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-05-10 13:32 Monika STEFANIAK Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 10.05.2022 r.

wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-05-10 13:31 Monika STEFANIAK Zmiana treści SWZ z dnia 10.05.2022

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 906