Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 16/U/2022 Odbiór odpadów medycznych z TS WCKiK Kraków, Gdańsk i Wrocław

Deadlines:
Published : 28-04-2022 13:22:00
Placing offers : 11-05-2022 09:00:00
Offers opening : 11-05-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ ODPADY III (1) (1).pdf pdf 476.03 2022-04-28 13:22:00 Proceeding
opis przedmiotu zamówienia odpady_Gdańsk_zał_5 (1)_PŻ.pdf pdf 133.09 2022-04-28 13:22:00 Proceeding
opis przedmiotu zamówienia odpady_Kraków_zał_4_PŻ (1).pdf pdf 132.68 2022-04-28 13:22:00 Proceeding
opis przedmiotu zamówienia odpady_Wrocław_zał_6_PŻ (1).pdf pdf 132.61 2022-04-28 13:22:00 Proceeding
umowa odpady medyczne 2022_PŻ (1).pdf pdf 222.21 2022-04-28 13:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1,3,4,5 do SWZ odpady2022_lPŻ.docx docx 33.81 2022-04-28 13:22:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.1 _odpady Kraków_PŻ.doc doc 46.5 2022-04-28 13:22:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.2_odpady Gdańsk_PŻ.docx docx 19.23 2022-04-28 13:22:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.3_odpady Wrocław_PŻ.docx docx 19.37 2022-04-28 13:22:00 Proceeding
08da29a3-ea54-542f-08f0-1000019948d0 (1).pdf pdf 93.41 2022-04-29 09:14:59 Public message
Odpowiedzi odpady.pdf pdf 242.2 2022-05-06 10:02:13 Public message
arkusz_zał_8_gdańsk (1).doc doc 45 2022-05-06 10:02:13 Public message
arkusz_zał_8_kraków.doc doc 45.5 2022-05-06 10:02:13 Public message
arkusz_zał_8_wrocław.doc doc 45 2022-05-06 10:02:13 Public message
08da2f41-9cc5-1ba4-df38-a90001c2d0b0.pdf pdf 35.48 2022-05-06 11:24:56 Public message
Streszczenie 16_U.pdf pdf 159.02 2022-05-11 13:58:11 Public message
Streszczenie- Wybór Odpady.pdf pdf 327.82 2022-05-20 13:10:47 Public message
Wybór ODPADY.pdf pdf 246.7 2022-05-20 13:10:47 Public message

Announcements

2022-05-20 13:10 Małgorzata Luciak Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Streszczenie- Wybór [...].pdf

Wybór ODPADY.pdf

2022-05-11 13:58 Małgorzata Luciak Zamawiający informuje o złożonych ofertach.

Streszczenie 16_U.pd [...].pdf

2022-05-11 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania :
Część 1, 33 203,52,
Część 2, 23 094,72
Część 3, 41438,52
2022-05-06 11:24 Małgorzata Luciak Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie terminu otwarcia ofert.

08da2f41-9cc5-1ba4-d [...].pdf

2022-05-06 10:02 Małgorzata Luciak Zamawiający informuje wykonawców:
odpowiedzi na pytani
zmiana terminu otwarcia ofert.

Odpowiedzi odpady.pd [...].pdf

arkusz_zał_8_gdańsk [...].doc

arkusz_zał_8_kraków. [...].doc

arkusz_zał_8_wrocław [...].doc

2022-04-29 09:14 Małgorzata Luciak Zamawiający dodaje ogłoszenie

08da29a3-ea54-542f-0 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 266