Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPB.272.ZO.10.2022 Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do celów prawnych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 140) obejmujących 55 działek ewidencyjnych.

Karolina Zglejc
Powiat Ostrołęcki Department: Wydział Geodezji
Deadlines:
Published : 26-04-2022 10:05:00
Placing offers : 16-05-2022 09:00:00
Offers opening : 16-05-2022 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.docx docx 23.49 2022-04-26 10:05:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 19.37 2022-04-26 10:05:00 Proceeding
Wzór umowy.docx docx 24.03 2022-04-26 10:05:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 128.98 2022-05-16 10:21:00 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 357.25 2022-05-18 14:28:32 Public message

Announcements

2022-05-18 14:28 Karolina Zglejc W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi: "Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do celów prawnych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 140) obejmujących 55 działek ewidencyjnych" w załączniku przekazujemy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-05-16 10:21 Karolina Zglejc W związku z prowadzonym postępowaniem „Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do celów prawnych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 140) obejmujących 55 działek ewidencyjnych.” dziękujemy za złożone oferty.
W załączniku przesyłamy informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-12 10:13 Karolina Zglejc Do prowadzonego postępowania wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1.
Jaka jest szacowana liczba działek mających podlegać wyznaczeniu/wznowieniu punktów granicznych, a jaka działek podlegających ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych?
Odpowiedź 1:
Według opisu przedmiotu zamówienia:
Wskazanie działek, które będą podlegać wznowieniu punktów granicznych, wyznaczeniu punktów granicznych lub ustaleniu przebiegu granic następuje po przeprowadzeniu analizy zgromadzonej dokumentacji w PZGiK przez wykonawcę.

Pytanie 2.
Jaka jest szacowana liczba działek podlegających zmianie klasyfikacji gruntów i zmianie użytków gruntowych?
Odpowiedź 2.
Wskazanie działek, które będą podlegać zmianie klasyfikacji gruntów i zmianie użytków gruntowych następuje po przeanalizowaniu dokumentacji zgromadzonej w PZGiK oraz wizji terenowej przez wykonawcę.

Pytanie 3.
Czy całość prac geodezyjnych związanych z zamówieniem może zostać objęta jednym zgłoszeniem pracy geodezyjnej oraz czy takie zgłoszenie bądź zgłoszenia podlegać będą zwolnieniu z opłaty?
Odpowiedź 3.
Należy złożyć odrębne zgłoszenie prac geodezyjnych na każdą działkę objętą zamówieniem. Zgłoszenia podlegać będą zwolnieniu z opłaty.

Pytanie 4.
Czy ewentualne ustalenie linii brzegu cieku obejmuje uzyskanie prawomocnej decyzji, czy jedynie przygotowanie dokumentacji niezbędnej do jej wydania (projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych wraz z załącznikami)?
Odpowiedź 4.
Zamówienie obejmuje przygotowanie dokumentacji geodezyjnej.

Pytanie 5.
Jaką formą władania objęte są nieruchomości związane z zamówieniem oraz ile podmiotów dana forma władania obejmuje?
Odpowiedź 5.
Według zapisów w ewidencji gruntów i budynków nieruchomości mają nieustalony stan prawny.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do celów prawnych Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do celów prawnych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 140) obejmujących 55 działek ewidencyjnych. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3581 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania. - Proszę potwierdzić wpisując "Tak" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 708