Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: „Roboty Budowlane – Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą tj. oświetleniem, na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.

Deadlines:
Published : 26-04-2022 14:45:00
Placing offers : 02-06-2022 12:00:00
Offers opening : 02-06-2022 12:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu przeprowadzanego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych”.

Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Roboty Budowlane –  Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą  towarzyszącą tj. oświetleniem, na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.

TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.  

Termin składania ofert upływa dnia 12-05-2022 r. o godz. 12.00.  

Otwarcie ofert nastąpi 12-05-2021 r. o godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego, pok.109.  

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  

W sprawach merytorycznych: Dariusz Drwięga  , tel. (59) 863 47 71, 600 914 896,  

w sprawach proceduralnych: Adam Stenka, tel. (59) 863 47 80.

Zamawiający może unieważnić przetarg w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny.  

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację Przetargową oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
8 Druk - oświadczenie.pdf pdf 391.18 2022-04-26 14:45:00 Proceeding
0 Ogłoszenie.pdf pdf 330.05 2022-04-26 14:45:00 Proceeding
1 Specyfikacja Przetargowa.pdf pdf 3915.79 2022-04-26 14:45:00 Proceeding
7 Druk - oferta.pdf pdf 404.05 2022-04-26 14:45:00 Proceeding
9 Druk - Wykaz zrealizowanych zadań.pdf pdf 388.41 2022-04-26 14:45:00 Proceeding
10 Druk - wykaz osób.pdf pdf 318.81 2022-04-26 14:45:00 Proceeding
11 Druk - oświadczenie RODO.pdf pdf 323.42 2022-04-26 14:45:00 Proceeding
13 Klauzula RODO.pdf pdf 398.47 2022-04-26 14:45:00 Proceeding
4 STWiOR.pdf pdf 238.68 2022-04-26 14:45:00 Proceeding
5 BIOZ.pdf pdf 211.18 2022-04-26 14:45:00 Proceeding
2 Projekt budowlany.zip zip 9384.24 2022-04-26 14:45:00 Proceeding
3 Projekt wykonawczy.zip zip 34332.17 2022-04-26 14:45:00 Proceeding
12 Projekt umowy.pdf pdf 403.16 2022-04-26 14:45:00 Proceeding
0 Modyfikacja Specyfikacji.pdf pdf 295.32 2022-05-06 12:37:38 Proceeding
6.1 Przedmiar.pdf pdf 114 2022-05-06 12:37:38 Proceeding
6.2 Zestawienie materiałów.pdf pdf 44.21 2022-05-06 12:37:38 Proceeding
1 Specyfikacja Przetargowa 2.pdf pdf 4067.45 2022-05-25 12:25:55 Proceeding
6.1.1 Przedmiar robót.pdf pdf 49.28 2022-05-25 12:25:55 Proceeding
6.2.1 Zestawienie materiałów.pdf pdf 513.23 2022-05-25 12:25:55 Proceeding
14 Druk oświadczenie o terminie zapłaty.pdf pdf 391.62 2022-05-25 12:25:55 Proceeding
15 Protokół odbioru częściowego ze sprawdzenia projektu budowlano‒wykonawczego.pdf pdf 1538.85 2022-05-25 12:25:55 Proceeding
1 Specyfikacja Przetargowa 2.pdf pdf 4067.45 2022-05-25 12:27:18 Proceeding
1 Specyfikacja Przetargowa 3.pdf pdf 3916.87 2022-05-27 12:58:24 Proceeding
12 Projekt umowy 1.pdf pdf 407.19 2022-05-27 12:58:24 Proceeding
7 Druk - oferta.pdf pdf 404.05 2022-04-26 14:45:00 Criterion
9 Druk - Wykaz zrealizowanych zadań.pdf pdf 388.41 2022-04-26 14:45:00 Criterion
10 Druk - wykaz osób.pdf pdf 318.81 2022-04-26 14:45:00 Criterion
11 Druk - oświadczenie RODO.pdf pdf 323.42 2022-04-26 14:45:00 Criterion
13 Klauzula RODO.pdf pdf 398.47 2022-04-26 14:45:00 Criterion
12 Projekt umowy 1.pdf pdf 407.19 2022-05-27 12:49:19 Criterion
14 Druk oświadczenie o terminie zapłaty.pdf pdf 391.62 2022-05-27 12:49:19 Criterion
1 Specyfikacja Przetargowa 3.pdf pdf 3916.87 2022-05-27 12:51:58 Criterion
Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf pdf 250.4 2022-05-06 10:56:37 Public message
0 Modyfikacja Specyfikacji.pdf pdf 295.32 2022-05-06 12:40:43 Public message
6.1 Przedmiar.pdf pdf 114 2022-05-06 12:40:43 Public message
6.2 Zestawienie materiałów.pdf pdf 44.21 2022-05-06 12:40:43 Public message
2022 05 11 Odpowiedzi na pytania od Wykonawców.pdf pdf 648.3 2022-05-12 12:46:07 Public message
2022 05 12 Odpowiedż na pytania od Wykonawców.pdf pdf 907.27 2022-05-12 12:47:05 Public message
0 Modyfikacja Specyfikacji 1.pdf pdf 426.92 2022-05-16 14:19:14 Public message
1 Specyfikacja Przetargowa 1.pdf pdf 646.69 2022-05-16 14:19:14 Public message
2022 05 18 Odpowiedż na pytania od Wykonawców.pdf pdf 440.33 2022-05-18 14:01:40 Public message
0 Modyfikacja Specyfikacji 2.pdf pdf 268.92 2022-05-20 11:55:35 Public message
6.1.1 Przedmiar robót.pdf pdf 49.28 2022-05-25 12:20:56 Public message
6.2.1 Zestawienie materiałów.pdf pdf 513.23 2022-05-25 12:20:56 Public message
14 Druk oświadczenie o terminie zapłaty.pdf pdf 391.62 2022-05-25 12:20:56 Public message
15 Protokół odbioru częściowego ze sprawdzenia projektu budowlano‒wykonawczego.pdf pdf 1538.85 2022-05-25 12:20:56 Public message
0 Modyfikacja Specyfikacji 3.pdf pdf 493.15 2022-05-25 12:20:56 Public message
1 Specyfikacja Przetargowa 2.pdf pdf 4067.45 2022-05-25 12:20:56 Public message
2022 05 25 Odpowiedż na pytania od Wykonawców.pdf pdf 576.95 2022-05-25 12:22:00 Public message
2022 05 26 Odpowiedzi na pytania od Wykonawców.pdf pdf 295.76 2022-05-27 12:43:32 Public message
0 Modyfikacja Specyfikacji 4.pdf pdf 234.99 2022-05-27 12:46:38 Public message
1 Specyfikacja Przetargowa 3.pdf pdf 3916.87 2022-05-27 12:46:38 Public message
12 Projekt umowy 1.pdf pdf 407.19 2022-05-27 12:46:38 Public message
2022 05 30 Odpowiedż na pytania od Wykonawców.pdf pdf 377.93 2022-05-30 12:45:51 Public message
Zestawienie z otwarcia ofert 02.06.2022.pdf pdf 199.88 2022-06-02 14:30:14 Public message
Ogłoszenie o Wyborze.pdf pdf 197.49 2022-06-23 08:56:18 Public message
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 209.2 2022-07-07 13:49:49 Public message

Announcements

2022-07-07 13:49 Dział Zamówień Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku,
ul. Pionierów 2 informuje, iż na podstawie § 17 „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 r.  Prawo zamówień publicznych”,
unieważnia postępowanie na ww. zamówienie

ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2022-06-23 08:56 Dział Zamówień
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku,
ul. Pionierów 2 informuje, iż na Wykonawcę ww. zadania wybrano:
B & Z PROENERGY S.C, ul. Klonowa 13, 84-300 Lębork.

Cena ofertowa brutto: 1.415.817,95 zł

Ogłoszenie o Wyborze [...].pdf

2022-06-02 14:30 Dział Zamówień Zestawienie z otwarcia ofert w załączniku.

Zestawienie z otwarc [...].pdf

2022-05-30 12:45 Dział Zamówień Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku przedstawia odpowiedzi na pytania, które do Zamawiającego skierowali Wykonawcy.

Pytanie nr 1
Czy zamawiający dysponuje dokumentacją projektową uzgodnioną z Energa Operator ( zgodnie wydanymi warunkami przyłączenia nr WP.................. z dnia z Energa Operator) w zakresie telemechaniki, SCADA, układ pomiarowy , Instrukcji Współpracy Ruchu ?

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami Specyfikacji Przetargowej pkt III.2, wszelkie uzgodnienia z Energa Operator w zakresie telemechaniki, SCADA, układu pomiarowego, instrukcji współpracy ruchowej leżą po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 2
W jakim czasie zamawiający udostępni kompletną uzgodnioną (z OSD) dokumentację projektową będącą podstawą do wyceny i odbioru instalacji PV. Bez takiego uzgodnienia instalacja nie może być odebrana i uruchomiona.

Odpowiedź:
Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej został uzgodniony z Energa Operator protokołem odbioru częściowego z dnia 14.04.2022.
Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej jest możliwe po spełnieniu zapisów pkt III.2 ppkt 7 “Opracowanie i przedłożenie, zgodnie z Warunkami przyłączenia oraz Protokołem odbioru częściowego ze sprawdzenia projektu budowlano-wykonawczego (protokół sprawdzenia), do uzgodnienia w Energa Operator zakresu i programu testów, dostarczając równocześnie inne niezbędne dokumenty, jak instrukcje układów regulacji i instrukcje współpracy ruchowej; dokumenty należy przedłożyć do uzgodnienia na co najmniej dwa miesiące przed planowanym terminem uruchomienia obiektu przyłączanego”.

2022 05 30 Odpowiedż [...].pdf

2022-05-30 12:43 Dział Zamówień Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku przedstawia odpowiedzi na pytania, które do Zamawiającego skierowali Wykonawcy.

Pytanie nr 1
Czy zamawiający dysponuje dokumentacją projektową uzgodnioną z Energa Operator ( zgodnie wydanymi warunkami przyłączenia nr WP.................. z dnia z Energa Operator) w zakresie telemechaniki, SCADA, układ pomiarowy , Instrukcji Współpracy Ruchu ?

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami Specyfikacji Przetargowej pkt III.2, wszelkie uzgodnienia z Energa Operator w zakresie telemechaniki, SCADA, układu pomiarowego, instrukcji współpracy ruchowej leżą po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 2
W jakim czasie zamawiający udostępni kompletną uzgodnioną (z OSD) dokumentację projektową będącą podstawą do wyceny i odbioru instalacji PV. Bez takiego uzgodnienia instalacja nie może być odebrana i uruchomiona.

Odpowiedź:
Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej został uzgodniony z Energa Operator protokołem odbioru częściowego z dnia 14.04.2022.
Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej jest możliwe po spełnieniu zapisów pkt III.2 ppkt 7 “Opracowanie i przedłożenie, zgodnie z Warunkami przyłączenia oraz Protokołem odbioru częściowego ze sprawdzenia projektu budowlano-wykonawczego (protokół sprawdzenia), do uzgodnienia w Energa Operator zakresu i programu testów, dostarczając równocześnie inne niezbędne dokumenty, jak instrukcje układów regulacji i instrukcje współpracy ruchowej; dokumenty należy przedłożyć do uzgodnienia na co najmniej dwa miesiące przed planowanym terminem uruchomienia obiektu przyłączanego”.
2022-05-27 12:46 Dział Zamówień
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na zmianie:
• pkt VII.1 otrzymuje brzmienie: „Termin wykonania zamówienia – do 20 dni roboczych od zakończenia uzgodnień oraz czynności przez ENERGA–OPERATOR.”

Zamawiający dokonuje modyfikacji „Projektu umowy”. Zmiany w „Projekcie umowy” zakreślono kolorem żółtym (skreślenia: przekreślona czcionka czerwona, dopisane wyrażenia: czcionka niebieska).

Zamawiający umieszcza tekst jednolity „Specyfikacji Przetargowej” i „Projektu umowy”.

0 Modyfikacja Specyf [...].pdf

1 Specyfikacja Przet [...].pdf

12 Projekt umowy 1.p [...].pdf

2022-05-27 12:43 Dział Zamówień
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku przedstawia odpowiedzi na pytania, które do Zamawiającego skierowali Wykonawcy.

Pytanie nr 1
Czy w przypadku opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia będących następstwem opóźnień Operatora sieci elektroenergetycznej, w zakresie obejmującym czynności przez niego wykonywane w ramach przedmiotowego projektu, termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia może ulec wydłużeniu bez winy Wykonawcy?

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał modyfikacji Specyfikacji Przetargowej i Projektu umowy, w zakresie podnoszonym w pytaniu.

Pytanie nr 2
Czy mogą Państwo przedstawić protokół sprawdzenia projektu przez Operatora sieci?

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał modyfikacji Specyfikacji Przetargowej polegającej na załączeniu nowego załącznika do Specyfikacji Przetargowej: „15 Protokół odbioru częściowego ze sprawdzenia projektu budowlano‒wykonawczego.”

2022 05 26 Odpowiedz [...].pdf

2022-05-25 12:22 Dział Zamówień
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku przedstawia odpowiedzi na pytania, które do Zamawiającego skierowali Wykonawcy.

Pytanie nr 1
W ust. 2 Specyfikacji Przetargowej dokonali Państwo wskazania zakresu który nie koresponduje w pełni z przedmiarem robót, przykładowo: konfiguracja nastaw, uruchomienie instalacji fotowoltaicznej, roboty ziemne (inne niż przygotowawcze), czy szkolenie personelu. Czy przedstawiony Państwu kosztorys ofertowy powinien być tożsamy wartością z ofertą cenową? Jeżeli tak, to w jaki sposób dokonać wyceny wartości zakresu z ust.2, który nie został wskazany w przedmiarze?

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika do Specyfikacji Przetargowej: załącznik
„6.1 Przedmiar robót.” zastępuje się załącznikiem „6.1.1 Przedmiar robót.”. W załączniku „6.1.1 Przedmiar robót.” uwzględniono postulaty podnoszone w pytaniu. Kosztorys ofertowy jest załącznikiem do oferty, z którego wynika cena zamówienia.

Pytanie nr 2
Czy podmiot współuczestniczący w przygotowaniu dokumentacji budowlanej (tj. B&Z PROENERGY s.c.) jest podmiotem wyłączonym z przedmiotowego postępowania?

Odpowiedź:
Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia następuje w wypadku spełnienia przesłanek z §11 „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa
z dnia 11.09.2019 r.  Prawo zamówień publicznych”. Na chwilę obecną w stosunku do podmiotu B&Z PROENERGY s.c. nie zaistniała jakakolwiek z nich, wobec czego jest on uprawniony do udziału w postępowaniu.

Pytanie nr 3
Czy wskazane w pkt od 9 do 16 tj. w dziale „Oświetlenie zewnętrzne i monitoring” przedmiaru robót prace są tylko związane z oświetleniem i monitoringiem? Czy autor przedmiaru nie dopuścił się błędu ujmując owe pozycje w tym dziale i wprowadzając odbiorcę w błąd?

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika do Specyfikacji Przetargowej: załącznik
„6.1 Przedmiar robót.” zastępuje się załącznikiem „6.1.1 Przedmiar robót.”.

Pytanie nr 4
Czy jest możliwość opublikowania Protokołu sprawdzenia o którym mowa w dziale III ust. 2 pkt 6) Specyfikacji Przetargowej?

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał modyfikacji Specyfikacji Przetargowej polegającej na załączeniu nowego załącznika do Specyfikacji Przetargowej: „15 Protokół odbioru częściowego ze sprawdzenia projektu budowlano‒wykonawczego.”

2022 05 25 Odpowiedż [...].pdf

2022-05-25 12:20 Dział Zamówień
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na zmianie:
• załączników do Specyfikacji Przetargowej:
 załącznik „6.1 Przedmiar robót.” zastępuje się załącznikiem „6.1.1 Przedmiar robót.”,
 załącznik „6.2 Zestawienie materiałów.” zastępuje się załącznikiem
„6.2.1 Zestawienie materiałów.”,

• załączeniu nowych załączników do Specyfikacji Przetargowej:
 załącza się załącznik „14 Druk  oświadczenie o terminie zapłaty.”,
 załącza się załącznik „15 Protokół odbioru częściowego ze sprawdzenia projektu budowlano‒wykonawczego.”,

• w pkt III.2 skreśla się ppkt 6) o treści: „Wykonanie, zgodnie Protokołem sprawdzenia projektu przez ENERGA–OPERATOR z dnia 13.04.2022 r. (Protokół sprawdzenia), rury osłonowej dwudzielnej na istniejących kablach 15kV ‒ podczas montażu konstrukcji wsporczych paneli fotowoltaicznych – przy granicy działek nr 28/4 oraz 30/8 i 30/27;”

• pkt III.2 ppkt 7) otrzymuje brzmienie: „opracowanie i przedłożenie, zgodnie
z Warunkami przyłączenia oraz Protokołem odbioru częściowego ze sprawdzenia projektu budowlano‒wykonawczego (Protokół sprawdzenia), do uzgodnienia w ENERGA–OPERATOR zakresu i programu testów, dostarczając równocześnie inne niezbędne dokumenty, jak instrukcje układów regulacji i instrukcje współpracy ruchowej;

dokumenty należy przedłożyć do uzgodnienia na co najmniej dwa miesiące przed planowanym terminem uruchomienia obiektu przyłączanego;”

• skreśla pkt III.4 o treści: „Roboty nie wyszczególnione w pkt. 2, a opisane w Projektach budowlanych, wykona Zamawiający.”

• w pkt IX.1 dopisuje się ppkt 10) o treści: „wypełniony druk „Oświadczenie ‒ o terminie zapłaty” – druk w załączeniu.”


Zamawiający umieszcza tekst jednolity „Specyfikacji Przetargowej” wraz załącznikami.

6.1.1 Przedmiar robó [...].pdf

6.2.1 Zestawienie ma [...].pdf

14 Druk oświadczenie [...].pdf

15 Protokół odbioru [...].pdf

0 Modyfikacja Specyf [...].pdf

1 Specyfikacja Przet [...].pdf

2022-05-20 11:55 Dział Zamówień
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na zmianie:

• pkt. II . ppkt.9, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Wykonawca może skierować zapytanie w terminie do 27 maja 2022r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane po tym terminie. Treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz Platformie bez ujawniania źródła zapytania.
• pkt. XIII . ppkt.7, który otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa dnia 02-06-2022 r. o godz. 12:00”


• pkt. XIII . ppkt. 8, który otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi 02-06-2022 r. o godz.12:15 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109”.

0 Modyfikacja Specyf [...].pdf

2022-05-18 14:01 Dział Zamówień Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku przedstawia odpowiedzi na pytania, które do Zamawiającego skierowali Wykonawcy.

Pytanie nr 1
Proszę o wskazanie miejsca składowania urobku z oczyszczania terenu.

Odpowiedź:
Niezanieczyszczoną glebę zebraną podczas przygotowania terenu pod instalację fotowoltaiczną należy rozplantować na powierzchni działki 28/8 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pozostałe odpady zielone (np. korzenie, krzaki, gałęzie) Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

Pytanie nr 2
Na jakim obszarze należy rozłożyć agrowłóknine oraz kamień ( pod konstrukcją paneli ), proszę podać grubość warstwy kamienia.
Odpowiedź:
Zgodnie z przedmiarem robót pkt. 1.1.7 oraz 1.1.8

Pytanie nr 3
Jaki jest przekrój i rodzaj kabla dla zasilania słupów ponieważ w punkcie 2.4 jest YKY 3x4 a na schemacie E6 YKY 5x4 a w opisie rysunku E6 kabel = YAKY 5x16
Jeżeli zasilanie linii oświetleniowej ma być 3 fazowe to w E20 należy dołożyć stycznik oraz zabezpieczenia 3 fazowe ?

Odpowiedź:
Należy zastosować kabel YKY5x4. Lampy zasilane są 1-fazowo. Pozostałe żyły należy traktować jako rezerwę. Wykonać instalację zgodnie z rys E6 projektu budowlanego


Pytanie nr 4
Proszę wskazać wysokość posadowienia kamer CCTV ,rysunek E7 Brak Grzałki z termostatem w rozdzielnicy.

Odpowiedź:
Wysokość montażu kamer należy uzgodnić z użytkownikiem na etapie wykonawstwa.
Należy zamontować grzałkę antykondensacyjną o mocy min
80W.

2022 05 18 Odpowiedż [...].pdf

2022-05-16 14:19 Dział Zamówień Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na zmianie:
• w pkt III dopisuje się ppkt 8. o treści:
Wykonawca wyceni roboty budowlane, zgodnie z załączonym przedmiarem robót i zawartymi w nim wielkościami.
• pkt VII.2 otrzymuje brzmienie:
Miejsce wykonania zamówienia: Lębork: ul. Pionierów 23 działki: 28/8 i 108/1 obr. 13 miasta Lębork.
• pkt XVI otrzymuje brzmienie:
1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1.) cena – 80 %,

Punkty oblicza się następująco:

Cena najniższa x 100
X1 = ---------------------------------- x %
Cena badana

2.) okres gwarancji jakości na roboty budowlane i montażowe X2 – 20 %:

Minimalny okres gwarancji jakości na roboty budowlane i montażowe wynosi 5 lat. Wykonawca może podać okres gwarancji jakości od 5 do 10 lat.

Punkty oblicza się następująco:
a) za okres 5 lat gwarancji jakości – Wykonawca otrzyma 0 pkt,
b) za okres 6 lat gwarancji jakości – Wykonawca otrzyma 1 pkt,
c) za okres 7 lat gwarancji jakości – Wykonawca otrzyma 2 pkt,
d) za okres 8 lat gwarancji jakości – Wykonawca otrzyma 3 pkt,
e) za okres 9 lat gwarancji jakości – Wykonawca otrzyma 4 pkt,
f) za okres 10 lat gwarancji jakości – Wykonawca otrzyma 5 pkt,
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium – 5 pkt.

Liczba punktów badanej oferty x 100
X2= ---------------------------------------------------- x %
Maksymalna liczba punktów

2. Oferta uzyskująca najwyższą sumę X1 i X2, będzie ofertą najkorzystniejszą

0 Modyfikacja Specyf [...].pdf

1 Specyfikacja Przet [...].pdf

2022-05-12 12:47 Dział Zamówień
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku przedstawia odpowiedzi na pytania, które do Zamawiającego skierowali Wykonawcy.

Pytanie nr 1
Proszę o wyjaśnienie czy Wykonawca zobowiązany jest złożyć kosztorys ofertowy
w niniejszym postępowaniu. Jeśli tak – na jakim etapie. Wątpliwość Wykonawcy budzi rozbieżność pomiędzy: - zestawieniem wymaganych dokumentów wraz z ofertą, gdzie kosztorys nie został wymieniony a zapisem Specyfikacji: w części III.

Odpowiedź:
Z druku oferty wynika, że kosztorys jest obowiązkowym załącznikiem do oferty.

Pytanie nr 2
Proszę o wyjaśnienie metodologii przyznawania punktacji w kryteriach: Cena – 80% Okres gwarancji 20% Punktacja zaś w kryterium okres gwarancji punktowo przeliczana jest wprost w przedziale 0-5 pkt. Czy jest to pomyłka? Czy faktycznie w ten dość zawiły sposób Zamawiający będzie to jakoś przeliczał. Jeśli nie jest to pomyłka proszę o jasne potwierdzenie, iż w kryterium cena – można uzyskać 20 pkt, w kryterium związanym z okresem gwarancji – 5 pkt. W innym przypadku wzór nie ma sensu i stanowi pomyłkę wymagającą modyfikacji. Niemniej wymaga co najmniej przejrzystych wyjaśnień.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, pkt XVI otrzymuje brzmienie:
1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1.) cena – 80 %,

Punkty oblicza się następująco:

Cena najniższa x 100
X1 = ---------------------------------- x %
Cena badana

2.) okres gwarancji jakości na roboty budowlane i montażowe X2 – 20 %:

Minimalny okres gwarancji jakości na roboty budowlane i montażowe wynosi 5 lat. Wykonawca może podać okres gwarancji jakości od 5 do 10 lat.

Punkty oblicza się następująco:
a) za okres 5 lat gwarancji jakości – Wykonawca otrzyma 0 pkt,
b) za okres 6 lat gwarancji jakości – Wykonawca otrzyma 1 pkt,
c) za okres 7 lat gwarancji jakości – Wykonawca otrzyma 2 pkt,
d) za okres 8 lat gwarancji jakości – Wykonawca otrzyma 3 pkt,
e) za okres 9 lat gwarancji jakości – Wykonawca otrzyma 4 pkt,
f) za okres 10 lat gwarancji jakości – Wykonawca otrzyma 5 pkt,


Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium – 5 pkt.

Liczba punktów badanej oferty x 100
X2= ---------------------------------------------------- x %
Maksymalna liczba punktów

2. Oferta uzyskująca najwyższą sumę X1 i X2, będzie ofertą najkorzystniejszą.

Pytanie nr 3
Proszę o jednoznaczne określenie jak będzie traktowana osoba kierownika budowy
w przedmiotowym postępowaniu, wobec zakazu korzystania z podwykonawców. Rozumiemy, że zakaz podwykonawstwa dotyczy wyłącznie głównego przedmiotu umowy tj. robót budowlanych. Logicznym jest, iż niemal każda mniejsza firma nie posiada zatrudnionego na umowę o pracę kierownika robót budowlanych na etacie. W wykazie osób skierowanych do realizacji zadania kierownik robót zostanie wykazany jako dysponowanie bezpośrednie (umowa cywilnoprawna). Czy zostanie on potraktowany jako: podwykonawca czy podmiot trzeci na którego zasoby wykonawca się powołuje (bez obowiązku złożenia oświadczenia o samoudostępnieniu przez osobę fizyczną)?

Odpowiedź:
Kierownik budowy nie zostanie przez Zamawiającego potraktowany jako podwykonawca, bowiem nie przejmuje części obowiązków Wykonawcy związanych z wykonaniem zamówienia (części robót), jedynie wykonuje czynności niezbędne, których celem jest wykonanie zamówienia, które następnie Wykonawca wykorzystuje do wykonania zamówienia.
Zgodnie z art.17 ustawy prawo budowlane kierownik budowy lub kierownik robót jest uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy, obok inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta. Meritum wobec tego sprowadza się do ustalenia, czy Wykonawca przekazuje realizację części zamówienia podwykonawcy ‒ następuje to wtedy, gdy rezultat świadczenia podwykonawcy stał się składnikiem obiektu stanowiącego przedmiot świadczenia wykonawcy w ramach umowy z Zamawiającym.
W niniejszej sprawie kierownik budowy nie wykonuje żadnej czynności, która jako element materialny stanowiłaby element budowanego obiektu, on sam umowy o roboty budowlane
w rozumieniu art. 647 k.c. nie wykonuje, dlatego nie jest on podwykonawcą w rozumieniu art. 647[1] k.c.

2022 05 12 Odpowiedż [...].pdf

2022-05-12 12:46 Dział Zamówień Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku przedstawia odpowiedzi na pytania, które do Zamawiającego skierowali Wykonawcy.

Pytanie nr 1
Proszę o wyjaśnienie definicji podwykonawcy w myśl niniejszego postępowania
z jednoczesnym wskazaniem rodzaju umowy jaka musi obowiązywać pomiędzy Wykonawcą, a osobą wykonującą prace w jego imieniu?

Odpowiedź:
Umowa o podwykonawstwo to umowa, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez zamawiającego wykonawcą, a innym podmiotem (podwykonawcą). Osoby wykonujące czynności polegające na świadczeniu pracy w trakcie realizacji zamówienia powinny być zatrudnione na podstawie umowy o pracę/umów cywilnoprawnych.

Pytanie nr 2
Czy reprezentacja Wykonawcy na podstawie dokumentu rejestrowego organu typu KRS (bez umowy o pracę) jest także podwykonawstwem przy wykonywaniu określonych czynności
w imieniu Wykonawcy?

Odpowiedź:
Nie, za umowę podwykonawczą nie będzie uznane takie świadczenie usług, które związane są bezpośrednio z działalnością samego przedsiębiorstwa Wykonawcy.

Pytanie nr 3
Czy mogą Państwo wskazać właściwe miejsce realizacji przedmiotu publikowanego przetargu nieograniczonego, gdyż wskazane w specyfikacji przetargowej numery działek nie istnieją?

Odpowiedź:
W trakcie postępowania dokonano podziału nieruchomości, na których będzie wykonywane zamówienie.
Zamawiający dokonał modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, pkt VII.2 otrzymuje brzmienie:
Miejsce wykonania zamówienia: Lębork: ul. Pionierów 23 działki: 28/8 i 108/1 obr. 13 miasta Lębork.

Pytanie nr 4
Jaki zakres powinno obejmować szkolenie pracowników, które zostało wskazane w treści specyfikacji przetargowej?

Odpowiedź:
Szkolenie pracowników obejmuje: przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji fotowoltaicznej; szkolenie musi być potwierdzone protokołem podpisanym przez: upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, osoby prowadzące szkolenie oraz przeszkolonych pracowników Zamawiającego.

Pytanie nr 5
Czy z uwagi na treść oświadczenia znajdującego się we wzorze oferty dot. wizji lokalnej, stanowi ona obowiązkową czynność przed złożeniem oferty? Czy wizje lokalne muszą być zgłaszane i jednocześnie przez Państwa są protokołowane?

Odpowiedź:
Wizja lokalna stanowi obowiązkowy element oświadczenia zawartego w ofercie. Wykonawca może zgłosić chęć dokonania wizji lokalnej przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Na wniosek Wykonawcy, z czynności tej zostanie sporządzony protokół. Wykonawca może wykonać wizję lokalną samodzielnie.

Pytanie nr 6
Co należy rozumieć przez roboty przygotowawcze o których mowa w dziale III. ust. 2 pkt 1 lit. a) specyfikacji przetargowej?

Odpowiedź:
Roboty przygotowawcze opisane zostały w Projekcie wykonawczym w pkt 2.3.

2022 05 11 Odpowiedz [...].pdf

2022-05-06 12:40 Dział Zamówień Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na zmianie:
• przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 6 do Specyfikacji
zmiana polega na usunięciu z pliku zestawienia materiału; nowy załącznik składa się z plików: 6.1 Przedmiar i 6.2 Zestawienie materiału.

• pkt. II . ppkt.9, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Wykonawca może skierować zapytanie w terminie do 18 maja 2022r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane po tym terminie. Treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz Platformie bez ujawniania źródła zapytania.
• pkt. XIII . ppkt.7, który otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa dnia 23-05-2022 r. o godz. 12:00”


• pkt. XIII . ppkt. 8, który otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi 23-05-2022 r. o godz.12:15 w siedzibie Zamawiającego, pok. 109”.

0 Modyfikacja Specyf [...].pdf

6.1 Przedmiar.pdf

6.2 Zestawienie mate [...].pdf

2022-05-06 10:56 Dział Zamówień Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Lęborku przedstawia odpowiedzi na pytanie, które do Zamawiającego skierował Wykonawca.

Pytanie nr 1
Czy jeżeli, projektant konstruktor czy też niektórzy z pracowników są na osobnych działalnościach, istnieje możliwość udostępnienia takich danych oraz pokazanie. Jako Wykonawcy, w pełni odpowiedzialnie będziemy traktować wszelkie działalności podwykonawców jako nasze własne. Przedstawimy również ubezpieczenie uwzględniające prace wykonywane przez wykonawców.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Przetargowej.


Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 „Roboty Budowlane – Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą tj. oświetleniem, na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lęborku. - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value Attachment required

7 Druk - oferta.pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Okres gwarancji jakości na roboty budowlane i montażowe 20% Minimalny okres gwarancji jakości na roboty budowlane i montażowe wynosi 5 lat, Wykonawca może podać od 5 do 10 lat. Ocena kryterium w oparciu o następującą punktację: - 5 lat - 0 punkt, - 6 lat - 1 punkt, - 7 lat – 2 punkty, - 8 lat – 3 punkty, - 9 lat – 4 punkty, - 10 lat - 5 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 5 (0)
3 Kosztorys ofertowy - Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf Attachment required (0)
4 Oświadczenie. - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf Attachment required (0)
5 Pełnomocnictwo. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., określający zakres pełnomocnictwa (pełnomocnictwo rodzajowe). (0)
6 Kierownik budowy. - Proszę załączyć dokument uprawnień, wskazanej osoby wraz z przynależnością do właściwej izby, jako pliki w formacie pdf. Attachment required (0)
7 Kierownik robót - Proszę załączyć dokument uprawnień, wskazanej osoby wraz z przynależnością do właściwej izby, jako pliki w formacie pdf. Attachment required (0)
8 Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru albo wydruk z systemu komputerowego CEIDG - Proszę załączyć dokument pobrany z rejestru, jako plik w formacie pdf Attachment required (0)
9 Wykaz zrealizowanych zadań w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i zbliżoną wartością zadaniu stanowiącego przedmiot zamówienia, z podaniem ich zakresu i wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumentów potwierdzających, że zadania te zostały wykonane należycie. - Proszę załączyć dokumenty, jako skan w formacie pdf. Attachment required

9 Druk - Wykaz zreal [...].pdf

(0)
10 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required

10 Druk - wykaz osób [...].pdf

(0)
11 Opłacone polisy, potwierdzające że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. - Proszę załączyć dokumenty, jako skan w formacie pdf. Attachment required (0)
12 Oświadczenie RODO. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE.

11 Druk - oświadczen [...].pdf

(0)
13 Zapoznałem się ze Specyfikacją i akceptuję warunki w niej zawarte. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE.

1 Specyfikacja Przet [...].pdf

(0)
14 Zapoznałem się z Regulaminem. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
15 Zapoznałem się z klauzulą RODO. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE.

13 Klauzula RODO.pdf

(0)
16 Uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
17 Akceptuję postanowienia załączonego do Specyfikacji projektu umowy. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. Attachment required

12 Projekt umowy 1.p [...].pdf

14 Druk oświadczenie [...].pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views: 1234