Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.5.2022.IPP Wykonanie rewitalizacji centrum miasta Choszczno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

Honorata Siry-Jabłońska
Urząd Miejski W Choszcznie
Deadlines:
Published : 22-04-2022 18:52:00
Placing offers : 25-05-2022 10:00:00
Offers opening : 25-05-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Gmina Choszczno z siedzibą przy ul. Wolności 24, 73 – 200 Choszczno, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na wykonanie rewitalizacji centrum miasta Choszczno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”.


W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 148.75 2022-04-22 18:52:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 1230.23 2022-04-22 18:52:00 Proceeding
3a. SWZ ZAŁĄCZNIKI 1-5.docx docx 46.26 2022-04-22 18:52:00 Proceeding
3c. SWZ ZAŁĄCZNIK 7 PFU.pdf pdf 2495.65 2022-04-22 18:52:00 Proceeding
3d. SWZ SWZ ZAŁĄCZNIK 8 WIZUALIZACJA.pdf pdf 6037.06 2022-04-22 18:52:00 Proceeding
3b. SWZ ZAŁĄCZNIK 6 PROJEKT UMOWY.pdf pdf 210.01 2022-04-22 18:52:00 Proceeding
5. KOMUNIKAT 27.04.2022.zip zip 18290.69 2022-04-27 10:17:43 Public message
6. ODPOWIEDZI DO SWZ 27.04.2022.pdf pdf 405.93 2022-04-27 14:25:19 Public message
7. ODPOWIEDZI DO SWZ 28.04.2022.pdf pdf 446.57 2022-04-28 14:20:25 Public message
8. KOMUNIKAT 06.05.2022.pdf pdf 371.46 2022-05-06 17:14:56 Public message
8a. SWZ ZAŁĄCZNIK 7 FORMULARZ OFERTOWY ZMIANA 06.05.2022.docx docx 35.42 2022-05-06 17:14:56 Public message
8b. SWZ ZAŁĄCZNIK 7 PFU ZMIANA 06.05.2022.pdf pdf 19703.46 2022-05-06 17:14:56 Public message
9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06.05.20222.pdf pdf 46.34 2022-05-06 17:14:56 Public message
12. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 67.44 2022-05-25 10:58:15 Public message
29. Odrzucenie oferty Kabud i M-BUD.pdf pdf 693.71 2022-06-23 15:23:51 Public message
30. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 742.38 2022-06-23 15:23:51 Public message

Announcements

2022-06-23 15:23 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

29. Odrzucenie ofert [...].pdf

30. Zawiadomienie o [...].pdf

2022-05-25 10:58 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

12. Informacja z ot [...].pdf

2022-05-25 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zadania dysponuje kwotą 4 850 000,00 zł brutto.
2022-05-06 17:14 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający w załączeniu przekazuje komunikat dotyczący zmiany SWZ.
W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie ulega również termin składania ofert na dzień 25.05.2022 r. na godz. 10:00.

8. KOMUNIKAT 06.05.2 [...].pdf

8a. SWZ ZAŁĄCZNIK 7 [...].docx

8b. SWZ ZAŁĄCZNIK 7 [...].pdf

9. Ogłoszenie o zmia [...].pdf

2022-04-28 14:20 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania do SWZ, jakie wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu.

7. ODPOWIEDZI DO SWZ [...].pdf

2022-04-27 14:25 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania do SWZ, jakie wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu.

6. ODPOWIEDZI DO SWZ [...].pdf

2022-04-27 10:17 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający w załączeniu przekazuje komunikat dotyczący uzupełnienia dokumentów zamówienia o kompletny załącznik nr 7 do SWZ – program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami.

5. KOMUNIKAT 27.04.2 [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 919