Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.SP5.1.2022 „Dostawa pierwszego wyposażenia do pomieszczeń budynku rozbudowanej części obiektu SP nr 5 przy ul. Rekowskiej 36 w Redzie, z podziałem na 2 części."

Monika Halczak-Lewandowska
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie
Deadlines:
Published : 22-04-2022 17:34:00
Placing offers : 23-05-2022 12:00:00
Offers opening : 23-05-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 147.59 2022-04-22 17:34:00 Proceeding
SWZ_1_SP5.pdf pdf 659.86 2022-04-22 17:34:00 Proceeding
Wzór_umowy_zał._8.pdf pdf 311.21 2022-04-22 17:34:00 Proceeding
Zał.A_1_Opis_przedmiotu_zamówienia.zip zip 2081.23 2022-04-22 17:34:00 Proceeding
Zał.A_2_Opis_przedmiotu_zamówienia.zip zip 311.35 2022-04-22 17:34:00 Proceeding
Zał.B_1_Dokumentacja_Projekt_wykonawczy_w_zakresie_rozbudowy_Szkoły_Podstawowej_nr5_w_Redzi.zip zip 2570.43 2022-04-22 17:34:00 Proceeding
Zał_nr_1a_Zbiorcze_zestawienie_kosztów_Część_1.docx docx 39.54 2022-04-22 17:34:00 Proceeding
Zał_nr_1b_Zbiorcze_zestawienie_kosztów_Część_2.docx docx 22.62 2022-04-22 17:34:00 Proceeding
SWZ_1_SP5_załączniki_edytowalne.doc doc 246.5 2022-04-22 17:41:05 Proceeding
ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf pdf 37.18 2022-05-02 21:07:51 Public message
Zmiana_treści_SWZ_1.pdf pdf 263.54 2022-05-02 21:07:51 Public message
Wyjaśnienia_treści_SWZ_1.pdf pdf 219.35 2022-05-04 13:42:51 Public message
Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_04.05.2022.pdf pdf 43.19 2022-05-04 13:42:51 Public message
Wzór_umowy_zał._8_zmieniony.doc doc 360.5 2022-05-04 13:42:51 Public message
Zał._nr_1_Formularz_Oferta_zmieniony.doc doc 148 2022-05-04 13:42:51 Public message
Zmiana_treści_SWZ_2.pdf pdf 276.01 2022-05-04 13:42:51 Public message
Zmiana_treści_SWZ_3.pdf pdf 411.92 2022-05-09 09:59:48 Public message
Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_09.05.2022.pdf pdf 36.73 2022-05-09 17:40:11 Public message
Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_13.05.2022.pdf pdf 51.08 2022-05-13 20:24:57 Public message
SWZ_1_SP5_zmieniony.pdf pdf 1402.65 2022-05-13 20:24:57 Public message
Wzór_umowy_zał._8_zmieniony_2.pdf pdf 485.49 2022-05-13 20:24:57 Public message
Zał._A_1__Opis_Przedmiotu_Zamówienia_Część I(3).pdf pdf 616.43 2022-05-13 20:24:57 Public message
Zał._nr_1_Formularz_Oferta_zmieniony_2.doc doc 149 2022-05-13 20:24:57 Public message
Zał_nr_1a_Zbiorcze_zestawienie_kosztów_Część_1(1).docx docx 41.1 2022-05-13 20:24:57 Public message
Wyjaśnienia_treści_SWZ_2 podpisany.pdf pdf 428.34 2022-05-13 20:24:57 Public message
Zmiana_treści_SWZ_4 podpisany.pdf pdf 523.58 2022-05-13 20:24:57 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert podpisany.pdf pdf 373.84 2022-05-23 14:33:29 Public message
Informacja_o_wyborze_PLATFORMA PODPISANY.pdf pdf 1388.45 2022-05-31 12:57:28 Public message
UNIEWAŻNIENIE_Platforma podpisany.pdf pdf 670.06 2022-06-06 17:01:51 Public message

Announcements

2022-06-06 17:01 Monika Halczak-Lewandowska Zamawiający zamieszcza Informację o unieważnieniu postępowania dla części 1

UNIEWAŻNIENIE_Platfo [...].pdf

2022-05-31 12:57 Monika Halczak-Lewandowska Zamawiający zamieszcza Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej dla Części 2.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2022-05-31 12:18 Monika Halczak-Lewandowska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-05-23 14:33 Monika Halczak-Lewandowska Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-05-23 12:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:
dla części 1 - 352 831,53 zł brutto
dla części 2 - 96 087,00 zł brutto
2022-05-13 20:29 Monika Halczak-Lewandowska UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT !!!!!!
2022-05-13 20:24 Monika Halczak-Lewandowska Zamawiający zamieszcza Wyjaśnienia treści SWZ 2, Zmianę SWZ 4 wraz z Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia i zmienionym SWZ oraz zmienione załączniki tj. Załącznik 1 do SWZ Formularz Oferta, Załącznik 1a do SWZ Zbiorcze zestawienie kosztów do części 1, Załącznik nr 8 do SWZ Wzór umowy i Załącznik 1A Opis Przedmiotu Zamówienia

Ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

SWZ_1_SP5_zmieniony. [...].pdf

Wzór_umowy_zał._8_zm [...].pdf

Zał._A_1__Opis_Przed [...].pdf

Zał._nr_1_Formularz_ [...].doc

Zał_nr_1a_Zbiorcze_z [...].docx

Wyjaśnienia_treści_S [...].pdf

Zmiana_treści_SWZ_4 [...].pdf

2022-05-09 17:40 Monika Halczak-Lewandowska Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

2022-05-09 09:59 Monika Halczak-Lewandowska Zamawiający zamieszcza Zmianę treści SWZ 3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie zamieszczone po usunięciu problemów technicznych na platformie ezamowienia.gov.pl

Zmiana_treści_SWZ_3. [...].pdf

2022-05-08 19:31 Monika Halczak-Lewandowska UWAGA!!!
Zamawiający informuje, że ze względu na wpłynięcie istotnych pytań do treści SWZ oraz przerwę techniczną w funkcjonowaniu platformy e-zamowienia.gov.pl/ prace serwisowe, w dniu jutrzejszym zostanie przesunięty termin składania i otwarcia ofert.
2022-05-04 13:42 Monika Halczak-Lewandowska Zamawiający zamieszcza Wyjaśnienia treści SWZ nr 1 oraz Zmianę treści SWZ nr 2 wraz z Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia i zmienionymi załącznikami nr 1 i nr 8

Wyjaśnienia_treści_S [...].pdf

Ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

Wzór_umowy_zał._8_zm [...].doc

Zał._nr_1_Formularz_ [...].doc

Zmiana_treści_SWZ_2. [...].pdf

2022-05-02 21:08 Monika Halczak-Lewandowska UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT !!!!!!
2022-05-02 21:07 Monika Halczak-Lewandowska Zamawiający zamieszcza Zmianę treści SWZ 1 i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

Zmiana_treści_SWZ_1. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 981