Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TI.261.06.2022 Leasing operacyjny z opcją wykupu pojazdu specjalnego, dwufunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną

Deadlines:
Published : 22-04-2022 10:48:00
Placing offers : 31-05-2022 11:00:00
Offers opening : 31-05-2022 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie z siedzibą 42-202 Częstochowa, ul Jaskrowska 14/20 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Leasing operacyjny z opcją wykupu pojazdu specjalnego, dwufunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji metoda hydrodynamiczną”. (znak sprawy TI.261.06.2022)

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 376 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 378 ust. 1 w zw. art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.)

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Dokumentacja przetargowa ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowią komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

·        tel. 22 101 02 02

·        e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.31 2022-04-22 10:48:00 Proceeding
tom I .pdf pdf 316.39 2022-04-22 10:48:00 Proceeding
tom II.pdf pdf 98.14 2022-04-22 10:48:00 Proceeding
tom III.pdf pdf 110.88 2022-04-22 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1, 2, 3, 4 do SWZ.docx docx 36.78 2022-04-22 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ (JEDZ).doc doc 186.5 2022-04-22 10:48:00 Proceeding
wyjaśnienia treści SWZ 1.pdf pdf 6497.43 2022-05-02 12:20:29 Public message
zmiana treści SWZ 1.pdf pdf 108.69 2022-05-05 14:21:09 Public message
zmiana treści SWZ 1 - załącznik nr 3.docx docx 64.02 2022-05-05 14:21:09 Public message
wyjaśnienia treści SWZ 2.pdf pdf 30534.86 2022-05-11 14:14:55 Public message
wyjaśnienia treści SWZ 3.pdf pdf 6471.74 2022-05-23 09:36:29 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 53.35 2022-05-31 12:44:36 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 56.41 2022-06-15 13:13:19 Public message

Announcements

2022-06-15 13:13 Anna Lewandowicz W załączeniu informacja o wyborze oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-31 12:44 Anna Lewandowicz W załączeniu informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-31 11:00 Buyer message Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Leasing operacyjny z opcją wykupu pojazdu specjalnego, dwufunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną”. (znak sprawy TI.261.06.2022)”
Działając na podstawie art. 222 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 3 510 000,00 PLN + VAT tj. 4 317 300,00 PLN.
2022-05-23 09:36 Anna Lewandowicz W załączeniu wyjaśnienia treści SWZ 3

wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-05-11 14:14 Artur Połys W załączeniu wyjaśnienia treści SIWZ 2

wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-05-05 14:21 Anna Lewandowicz W załączeniu zmiany treści SWZ 1 wraz z zmienionym załącznikiem nr 3 w wersji edytowalnej

zmiana treści SWZ 1. [...].pdf

zmiana treści SWZ 1 [...].docx

2022-05-02 12:20 Anna Lewandowicz W załączeniu wyjaśnienia treści SWZ 1

wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 853