Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO - 15/2022 Wykonanie okresowego przegladu sprzętu ochrony ppoż. ( tj. gaśnic, hydrantów) znajdujacych się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 oraz Grabowej 1A w Katowicach

Beata Bujak
Śląski Zarząd Nieruchomości Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 21-04-2022 11:38:00
Placing offers : 25-04-2022 12:00:00
Offers opening : 25-04-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1- formularz oferty.docx docx 29.5 2022-04-21 11:38:00 Proceeding
ZO - 15_2022 - Zapytanie ofertowe przegląd gaśnic i hydrantów ul. Dąbrowskiego 23 oraz Grabowa 1 A Katowice.pdf pdf 3316.91 2022-04-21 11:38:00 Proceeding
ZO - 15_2022 - Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 555.33 2022-05-02 10:23:14 Public message

Announcements

2022-05-02 10:23 Beata Bujak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZO - 15_2022 - Wybór [...].pdf

2022-05-02 10:21 Beata Bujak The message was withdrawn by the Buyer.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przegląd sprzętu ppoż. Katowice ul. Grabowa 1A Przegląd sprzętu ppoż. Katowice ul. Grabowa 1A 1 pc. - (0)
2 Przegląd sprzętu ppoż. Katowice ul. Dąbrowskiego 23 Przegląd sprzętu ppoż. Katowice ul. Dąbrowskiego 23 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Katowice ul. Grabowa 1A - do 29.04.2022 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23 - do 31.08.2022 Proszę wpisać " Akceptuję" (0)
4 Warunki udziału w postępowaniu - Proszę o dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Attachment required (0)
5 Kary umowne - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 1) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 20% wynagrodzenia brutto 2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia PROSZĘ O WPISANIE "AKCEPTUJĘ" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 226