Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UOO/04/2022 r. „Ochrona obiektów stanowiących własność firmy Master Odpady i Energia Sp. z o.o.”

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 14-04-2022 14:58:00
Placing offers : 27-04-2022 10:00:00
Offers opening : 27-04-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ochrona - ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 131.58 2022-04-14 14:58:00 Proceeding
SWZ - ochrona.pdf pdf 1360.42 2022-04-14 14:58:00 Proceeding
Formularz oferty - załącznik 1.doc doc 55 2022-04-14 14:58:00 Proceeding
Wykaz osób zał nr 5.docx docx 15.48 2022-04-14 14:58:00 Proceeding
Wykaz osób zał nr 6 wykaz narzędzi.docx docx 15.45 2022-04-14 14:58:00 Proceeding
Wykaz uług załącznik nr 4.doc doc 39 2022-04-14 14:58:00 Proceeding
załącznik nr 2 ośw wykluczenie, warunki.docx docx 16.33 2022-04-14 14:58:00 Proceeding
Oświadczenie grupa kapitałowa załacznik nr 3.doc doc 67 2022-04-14 14:58:00 Proceeding
Umowa ochrona.pdf pdf 398.17 2022-04-14 14:58:00 Proceeding
Wyjaśnienia z dnia 20.04.2022 r..pdf pdf 99.17 2022-04-20 10:41:46 Public message
Zmiana terminów oraz wyjaśnienie z dnia 22.04.2022 r.pdf pdf 49.55 2022-04-22 09:01:36 Public message
Informacja z otwarcia ofert DODATKOWYCH.docx docx 14.94 2022-05-16 10:09:52 Public message
Unieważnienie postępowania Ochrona I.pdf pdf 89.04 2022-05-17 12:58:15 Public message

Announcements

2022-05-17 12:58 Szymon Łakota Szanowna Pani,

W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-05-16 10:09 Szymon Łakota Informacja z otwarcia ofert dodatkowych:

(w załączeniu).

Informacja z otwarci [...].docx

2022-04-27 13:07 Szymon Łakota Informacja z otwarcia ofert:


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dotyczy postępowania w trybie podstawowym na: „Ochronę obiektów stanowiących własność firmy Master Odpady i Energia Sp. z o.o.”Otwarcie ofert w dniu 27.04.2022 r. godzina: 10:50.

Oferty:

1. Lider Konsorcjum: „Maxus” Sp. z o.o., ul. 3 – go maja 64/66N, 93-408 Łódź, członek Konsorcjum:
MM Service Monitoring Sp. z o.o., ul. Trybunalska 21, 95-080 Kruszów. Cena oferty brutto: 1.072.661,75 zł.

2. Przedsiębiorstwo Usługowe „Sed – Hut” S.A., ul. Tadeusza Sendzimira 5, 31-752 Kraków, cena oferty brutto: 982.661,76 zł.

3. Lider konsorcjum: Beta Security ISO Sp. z o.o., ul. Ofiar Katynia 12, 42-530 Dąbrowa Górnicza, członek konsorcjum: Komandos Sp. z o.o., ul. Podchorążych 3, 30-084 Kraków, członek konsorcjum: Beta Security System Sp. z o.o., ul. Ozimska 182, 45-310 Opole. Cena oferty: 1.140.634,97 zł.

4. Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych „Alan” Sp. z o.o., ul. Budowlanych 35, 43-100 Tychy. Cena oferty brutto: 1.182.037,63 zł.
2022-04-27 10:00 Buyer message 1.120.880,55 zł.
2022-04-22 09:01 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
W załączeniu informacja o zmianie terminów oraz wyjaśnienie z dnia 22.04.2022 r.
z poważaniem

Zmiana terminów oraz [...].pdf

2022-04-20 10:41 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
W załączeniu wyjaśnienia z dnia 20.04.2022 r.

Wyjaśnienia z dnia 2 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 862