Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WP.272.001.002.2022 „Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów specjalnych typu bus z zabudową biurową wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu”

Deadlines:
Published : 11-04-2022 13:29:00
Placing offers : 22-04-2022 10:00:00
Offers opening : 22-04-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 81.47 2022-04-11 13:29:00 Proceeding
SWZ.docx docx 56.63 2022-04-11 13:29:00 Proceeding
załącznik nr 1 specyfikacja techniczna samochodu.DOCX DOCX 41.92 2022-04-11 13:29:00 Criterion
załącznik nr 2 formularz ofertowy.doc doc 66 2022-04-11 13:29:00 Criterion
Załącznik nr 2A - oswiadczenie do SWZ warunki udziału.doc doc 40.5 2022-04-11 13:29:00 Criterion
Załącznik nr 2B - oswiadczenie do SWZ przesłanki wykluczenie.doc doc 44.5 2022-04-11 13:29:00 Criterion
Załącznik nr 2C - oswiadczenie do SWZ grupa kapitałowa.doc doc 36.5 2022-04-11 13:29:00 Criterion
Załącznik nr 3 - wykaz dostaw.doc doc 36.5 2022-04-11 13:29:00 Criterion
załącznik nr 4 wzór umowy.docx docx 33.48 2022-04-11 13:29:00 Criterion
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 210.06 2022-04-22 12:55:30 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 564.35 2022-04-22 14:12:32 Public message

Announcements

2022-04-22 14:12 Oktawian Plaskota Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-04-22 12:55 Oktawian Plaskota INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-04-22 10:00 Buyer message Zamawiający przeznacza na zamówienie 593252,03 zł net co stanowi 729700,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

załącznik nr 1 specy [...].DOCX

załącznik nr 2 formu [...].doc

Załącznik nr 2A - os [...].doc

Załącznik nr 2B - os [...].doc

Załącznik nr 2C - os [...].doc

Załącznik nr 3 - wyk [...].doc

załącznik nr 4 wzór [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 374