Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 01/RB/2022 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACYJNEGO SOPOCKI PORT ZDROWIA W SOPOCIE

Deadlines:
Published : 07-04-2022 08:40:00
Placing offers : 14-04-2022 11:00:00
Offers opening : 14-04-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ zmiana nr 3.docx docx 205.22 2022-04-07 08:40:00 Proceeding
załączniki do SWZ.docx docx 215.3 2022-04-07 08:40:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 140.4 2022-04-07 08:40:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.67 2022-04-07 08:40:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf pdf 34.51 2022-04-07 08:40:00 Proceeding
Wyjaśnienia nr 2 SWZ.DOCX DOCX 142.64 2022-04-07 08:40:00 Proceeding
Wyjaśnienia nr 3 SWZ.DOCX DOCX 140.4 2022-04-07 08:40:00 Proceeding
Wyjaśnienia nr 1 SWZ-scalone.pdf pdf 736.65 2022-04-07 08:40:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3.pdf pdf 43.94 2022-04-07 08:40:00 Proceeding
informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia.pdf pdf 208.47 2022-04-14 10:33:38 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 158.89 2022-04-14 12:40:48 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 166.1 2022-05-16 19:24:30 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 168.53 2022-06-22 18:10:36 Public message
Sprostowanie zawiadomienia o unieważnieniu postępowania .pdf pdf 168.61 2022-06-22 18:17:43 Public message

Announcements

2022-06-22 18:17 Ewa Lewandowska unieważnienie postępowania sprostowanie

Sprostowanie zawiado [...].pdf

2022-06-22 18:10 Ewa Lewandowska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-05-16 19:24 Ewa Lewandowska Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2022-04-14 12:40 Ewa Lewandowska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-14 11:00 Buyer message Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia 12 197 787.00 gross pln

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 638