Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: K-GT-43-232-3/2022 Dostawa i wdrożenie wraz ze szkoleniami Zintegrowanego Systemu Wspierającego Osoby z Niepełnosprawnościami (dalej ZSWOzN) dla PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie

Deadlines:
Published : 06-04-2022 10:09:00
Placing offers : 19-05-2022 13:20:00
Offers opening : 19-05-2022 13:25:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 56.12 2022-04-06 10:09:00 Proceeding
SWZ ZSWOzN.pdf pdf 1069.41 2022-04-06 10:09:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty.docx docx 62.07 2022-04-06 10:09:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ.zip zip 87.69 2022-04-06 10:09:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie Wykonawców art 117 ust 4 Pzp.docx docx 49.41 2022-04-06 10:09:00 Proceeding
załącznik nr 3 do Umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf pdf 800.13 2022-04-06 10:09:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 52.74 2022-04-06 10:09:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 46.71 2022-04-06 10:09:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie o braku prawomocnego wyroku.docx docx 49.13 2022-04-06 10:09:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ - wykaz dostaw.docx docx 48.33 2022-04-06 10:09:00 Proceeding
załącznik nr 8 do SWZ - wykaz osób.docx docx 47.9 2022-04-06 10:09:00 Proceeding
załącznik nr 9 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 866.13 2022-04-06 10:09:00 Proceeding
załącznik nr 10 do SWZ - Opis przedmiotu zamowienia.pdf pdf 1685.97 2022-04-06 10:09:00 Proceeding
załącznik nr 11 do SWZ - wymagania funkcjonalne dodatkowo punktowane.doc doc 74.5 2022-04-06 10:09:00 Proceeding
załącznik nr 12 do SWZ - scenariusz prezentacji.pdf pdf 656.38 2022-04-06 10:09:00 Proceeding
załącznik nr 13 do SWZ - klauzula informacyjna.docx docx 48.18 2022-04-06 10:09:00 Proceeding
załącznik nr 10 do SWZ_- Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 173.39 2022-04-07 13:35:01 Proceeding
PO ZMIANIE załącznik nr 7 do SWZ - wykaz dostaw.docx docx 48.3 2022-05-13 09:34:41 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ po zmianie.zip zip 83.6 2022-04-07 08:10:09 Public message
Wyjaśnienia do SWZ z dn. 09.05.2022r.pdf pdf 823.53 2022-05-09 16:53:49 Public message
Informacja z dn13.05.2022.pdf pdf 282.76 2022-05-13 10:26:37 Public message
Unieważneinie postępowania.pdf pdf 148.74 2022-05-19 13:10:07 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 770.04 2022-05-24 09:43:13 Public message

Announcements

2022-05-24 09:43 Marika Neimann Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-05-19 13:10 Marika Neimann Informacja o unieważnieniu postępowania

Unieważneinie postęp [...].pdf

2022-05-13 10:26 Marika Neimann Informacja z dn.13.05.2022

Informacja z dn13.05 [...].pdf

2022-05-09 16:53 Marika Neimann Wyjaśnienia do SWZ z dn.09.05.2022

Wyjaśnienia do SWZ z [...].pdf

2022-04-07 08:10 Marika Neimann Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ po zmianie

załącznik nr 2 do SW [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1100