Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZZ-ZP-2375-9/22 Dostawa środków dezynfekcyjnych w podziale na zadania

Deadlines:
Published : 06-04-2022 09:15:00
Placing offers : 09-05-2022 10:30:00
Offers opening : 09-05-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS068-179347-pl.pdf pdf 312.22 2022-04-06 09:15:00 Proceeding
SWZ.doc doc 785.5 2022-04-06 09:15:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.xlsx xlsx 33.4 2022-04-06 09:15:00 Proceeding
Wyjaśnienia SWZ.doc doc 222.5 2022-04-27 08:46:09 Public message
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmiana treści ogłoszenia.docx docx 13.79 2022-04-29 10:07:04 Public message
zmiana Ogłoszenia przekazana do dziennika Dz.UE.pdf pdf 68.93 2022-04-29 10:07:04 Public message
2022-OJS085-229803-pl.pdf pdf 64.92 2022-05-04 07:42:14 Public message
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.docx docx 16.24 2022-05-09 10:30:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 57.5 2022-05-09 13:01:26 Public message
wyniki na stronę.doc doc 129.5 2022-05-27 13:42:18 Public message
wyniki na stronę.pdf pdf 866.85 2022-05-27 13:42:18 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu wyboru i odrzuceniu oferty zadanie 3 i 7.doc doc 78.5 2022-06-06 12:26:13 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu wyboru i odrzuceniu oferty zadanie 3 i 7.pdf pdf 245.13 2022-06-06 12:26:13 Public message
zawiadomienie o powtórnym wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie 3 i 7.doc doc 89.5 2022-06-06 12:28:25 Public message
zawiadomienie o powtórnym wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie 3 i 7.pdf pdf 431.26 2022-06-06 12:28:25 Public message

Announcements

2022-06-06 12:28 Piotr Adamaszek Wrocław, dnia 06.06.2022r.

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w obrębie Zadania nr 3 i 7

zawiadomienie o powt [...].doc

zawiadomienie o powt [...].pdf

2022-06-06 12:26 Piotr Adamaszek Wrocław, dnia 06.06.2022r.

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w obrębie Zadania nr 3 i 7 oraz unieważnieniu czynności odrzucenia oferty

zawiadomienie o unie [...].doc

zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-05-27 13:42 Piotr Adamaszek Wrocław, dnia 27.05.2022r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania

wyniki na stronę.doc

wyniki na stronę.pdf

2022-05-09 13:01 Piotr Adamaszek Informacja z otwarcia ofert w dniu 09.05.2022r.

Informacja z otwarci [...].doc

2022-05-09 10:30 Piotr Adamaszek Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].docx

2022-05-04 07:42 Piotr Adamaszek Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku UE

2022-OJS085-229803-p [...].pdf

2022-04-29 10:07 Piotr Adamaszek Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmiana treści ogłoszenia

Zmiana terminu skład [...].docx

zmiana Ogłoszenia pr [...].pdf

2022-04-27 08:46 Piotr Adamaszek Wrocław, 27.04.2022r.

Wyjaśnienia SWZ

Wyjaśnienia SWZ.doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1220