Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/16/2022 Remont mostu i estakady wody surowej Lis w Kaliszu (przęsło nurtowe)

Deadlines:
Published : 11-04-2022 11:26:00
Placing offers : 05-05-2022 09:00:00
Offers opening : 05-05-2022 09:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu mostu i estakady wody surowej LIS w Kaliszu (przęsło nurtowe).


Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego poza procedurą ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodne z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień.


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
D132 Regulamin Porządkowy PWiK (załącznik nr 3).docx docx 130.74 2022-04-11 11:26:00 Subject of the order
formularz ofertowy (załącznik nr 1).docx docx 26.7 2022-04-11 11:26:00 Subject of the order
Kopia KI - ESTAKADA KALISZ - PRZĘSŁO NURTOWE V 28 (002) kosztorys ofertowy.xlsx xlsx 13.78 2022-04-11 11:26:00 Subject of the order
Kopia KI - ESTAKADA KALISZ - PRZĘSŁO NURTOWE V 28 (002) PRZEDMIAR 30.03.xlsx xlsx 10.75 2022-04-11 11:26:00 Subject of the order
Umowa (załącznik nr 2).doc doc 110 2022-04-11 11:26:00 Subject of the order
załączniki nr 4 - 7.docx docx 39.76 2022-04-11 11:26:00 Subject of the order
Zapytanie Ofertowe.docx docx 36.1 2022-04-11 11:26:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Remont mostu i estakady wody surowej LIS w Kaliszu (przęsło nurtowe). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku - zapytanie ofertowe

D132 Regulamin Porzą [...].docx

formularz ofertowy ( [...].docx

Kopia KI - ESTAKADA [...].xlsx

Kopia KI - ESTAKADA [...].xlsx

Umowa (załącznik nr [...].doc

załączniki nr 4 - 7. [...].docx

Zapytanie Ofertowe.d [...].docx

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2810 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 29.07.2022r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Gwarancja - 60 - miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, zarówno w zakresie wykonanych robót, jak również jakości użytych materiałów. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 777