Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DPU/04/2022 r. Dostawa używanych pojemników

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 05-04-2022 11:51:00
Placing offers : 13-04-2022 10:00:00
Offers opening : 13-04-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 119.43 2022-04-05 11:51:00 Proceeding
SWZ - używanych kontenerów.docx docx 77.46 2022-04-05 11:51:00 Proceeding
załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 22.57 2022-04-05 11:51:00 Proceeding
załącznik nr 2 ośw.docx docx 15.69 2022-04-05 11:51:00 Proceeding
UMOWA Pojemniki używane - zaakceptowana (1).docx docx 35.94 2022-04-05 11:51:00 Proceeding
Oświadczenie grupa kapitałowa załacznik nr 3.doc doc 65.5 2022-04-05 11:55:27 Proceeding
Wybór pojemniki 2022 r. używane.pdf pdf 41.82 2022-04-19 11:57:45 Public message

Announcements

2022-04-19 11:57 Szymon Łakota Szanowni Państwo,

W załączeniu wybór Wykonawcy

Wybór pojemniki 2022 [...].pdf

2022-04-14 13:40 Szymon Łakota Informacja z otwarcia ofert:Dotyczy postępowania na: Dostawa używanych pojemników.


1. SSI Schafer Sp. z o.o., ul. Raduńska 4a, 01-680 Warszawa.
Cena oferty brutt: 367.376,40 zł.

2. PHU Impex Piotr Bęćkowski, ul. Zielonogórska 36, 71-084 Szczecin. Cena oferty brutto: 380.463,60 zł.

2022-04-13 10:00 Buyer message 305.261,40 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 318