Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TI.271.64.2022.TIB-3 Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Połaniec, Oleśnica, Łubnice

Deadlines:
Published : 05-04-2022 09:07:00
Placing offers : 17-05-2022 10:00:00
Offers opening : 17-05-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogl_o_zamowieniu-2022-OJS067-176621-pl.pdf pdf 185.96 2022-04-05 09:07:00 Proceeding
SWZ_fotowoltaika.pdf pdf 517.86 2022-04-05 09:07:00 Proceeding
Zal. Nr 1 do SWZ - dokumentacja techniczna.zip zip 14239.03 2022-04-05 09:07:00 Proceeding
Zal. Nr 2-11 do SWZ.zip zip 782.76 2022-04-05 09:07:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022-OJS084-225315-pl.pdf pdf 75.81 2022-04-29 09:09:14 Public message
Wyjaśnienie i zmiana nr 1 do SWZ.pdf pdf 267.46 2022-04-29 09:09:14 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022-OJS086-232863-pl.pdf pdf 78.84 2022-05-03 10:12:12 Public message
zmiana nr 2 do SWZ.pdf pdf 269.18 2022-05-03 10:12:12 Public message
Informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 263.78 2022-05-17 14:25:53 Public message
inf wybor strona.pdf pdf 275.03 2022-06-20 09:13:11 Public message

Announcements

2022-06-20 09:13 Rafał Kiliański Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

inf wybor strona.pdf

2022-05-17 14:25 Rafał Kiliański Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o złożony [...].pdf

2022-05-17 10:00 Buyer message Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 645 753,60 zł. brutto.
2022-05-03 10:12 Rafał Kiliański Zmiana nr 2 do SWZ. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 17.05.2022r. godz. 10:00.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana nr 2 do SWZ.p [...].pdf

2022-04-29 09:09 Rafał Kiliański Wyjaśnienie i zmiana nr 1 do SWZ, odpowiedzi na pytania Wykonawców do SWZ. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 12.05.2022r. godz. 10:00.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1552