Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00106598/01 Wykonanie posadzki w Pawilonie A przy ul. Karmelkowej 29 we Wrocławiu dla WARR S.A.

Deadlines:
Published : 01-04-2022 11:12:00
Placing offers : 15-04-2022 10:00:00
Offers opening : 15-04-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 6 do Umowy oświadczenie podwykonawcy.docx docx 14.19 2022-04-01 11:12:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru posadzek.docx docx 24.7 2022-04-01 11:12:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Projekt umowy (4).docx docx 42.96 2022-04-01 11:12:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do Umowy wzór karty gwarancyjnej.docx docx 20.79 2022-04-01 11:12:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Udostępnianie zasobów (5).docx docx 19.63 2022-04-01 11:12:00 Proceeding
Załącznik nr 2b Oświadczenie podmiot udostępniający (5).docx docx 20.68 2022-04-01 11:12:00 Proceeding
Załącznik nr 2a Oświadczenie Podwykonawca (4).docx docx 20.49 2022-04-01 11:12:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawca (4).docx docx 21.26 2022-04-01 11:12:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (4).docx docx 23.64 2022-04-01 11:12:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Umowy protokół konieczności (3).docx docx 19.05 2022-04-01 11:12:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (9).pdf pdf 114.67 2022-04-01 11:12:00 Proceeding
SWZ Wykonanie posadzki w Pawilonie A przy ul. Karmelkowej 29 we Wrocławiu dla WARR S.A. (1).docx docx 51.7 2022-04-01 11:12:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Klauzula Informacyjna RODO.docx docx 4.14 2022-04-01 11:12:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Zestawienie materiałów dla wykonania wylewek.pdf pdf 83.07 2022-04-01 11:12:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Rys. 1 - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru posadzek.pdf pdf 123.79 2022-04-01 11:12:00 Proceeding
INFROMACJA O KWOCIE II 6.22.docx docx 14.75 2022-04-15 13:25:49 Public message
OTWARCIE OFERT II 15.04 II WARR .docx docx 5.84 2022-04-15 13:27:46 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.docx docx 13.28 2022-04-15 13:28:30 Public message

Announcements

2022-04-15 13:28 Hanna Kiec-Gawroniak Dzień dobry, w załączeniu przesyłam informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Pozdrawiam.

INFORMACJA O WYBORZE [...].docx

2022-04-15 13:27 Hanna Kiec-Gawroniak Dzień dobry, w załączeniu przesyłam informację o ofertach jakie wpłynęły. Pozdrawiam, Hanna Kiec-Gawroniak

OTWARCIE OFERT II 15 [...].docx

2022-04-15 13:25 Hanna Kiec-Gawroniak Dzień dobry, w zał. informacja o kwocie jaką WARR SA planuje przeznaczyć. Pozdrawiam, Hanna Kiec-Gawroniak

INFROMACJA O KWOCIE [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 230