Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZ.272.4.6.2022 Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach

Deadlines:
Published : 01-04-2022 09:40:00
Placing offers : 20-05-2022 09:00:00
Offers opening : 20-05-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 204.44 2022-04-01 09:40:00 Proceeding
SWZ z zalacznikami.pdf pdf 18738.41 2022-04-01 09:40:00 Proceeding
SWZ.doc doc 372.5 2022-04-01 09:40:00 Proceeding
zal nr 1 do SWZ.doc doc 105.5 2022-04-01 09:40:00 Proceeding
zal nr 2 do SWZ.docx docx 75.78 2022-04-01 09:40:00 Proceeding
zal nr 3 do SWZ.doc doc 148 2022-04-01 09:40:00 Proceeding
espd-request.zip zip 78.5 2022-04-01 09:40:00 Proceeding
zapytania i odpowiedzi do treści SWZ.pdf pdf 1101.9 2022-04-29 09:43:13 Public message
załączniki do zapytań i odpowiedzi do treści SWZ.zip zip 75012.37 2022-04-29 09:43:13 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 67.64 2022-04-29 09:43:13 Public message
zmiana tresci SWZ.pdf pdf 880.39 2022-05-16 09:59:22 Public message
zal nr 5 do SWZ.docx docx 22.14 2022-05-16 09:59:22 Public message
ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf pdf 71.51 2022-05-16 09:59:22 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 756.9 2022-05-20 11:14:46 Public message
zawiadomienie o wyniku postepowania.pdf pdf 203.53 2022-07-15 12:09:55 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część C.pdf pdf 119.04 2022-08-02 10:59:45 Public message
ogloszenie o udzieleniu zamowienia-cz.A,B,D i E.pdf pdf 220.4 2022-08-31 09:20:11 Public message

Announcements

2022-08-31 09:20 Zamówienia Publiczne w załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części A, B, D i E - art. 265 ustawy Prawo zamówień publicznych

ogloszenie o udziele [...].pdf

2022-08-02 10:59 Zamówienia Publiczne w załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części C - art. 265 ustawy Prawo zamówień publicznych

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-07-15 12:09 Zamówienia Publiczne w załączeniu zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

zawiadomienie o wyni [...].pdf

2022-05-20 11:14 Zamówienia Publiczne w załączeniu informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-20 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 624 409,82 zł brutto, w tym: 1) na część A zamówienia: 123 356,91 zł brutto, 2) na część B zamówienia: 94 836,68 zł brutto, 3) na część C zamówienia: 259 345,89 zł brutto, 4) na część D zamówienia: 112 264,19 zł brutto, 5) na część E zamówienia: 34 606,15 zł brutto
2022-05-16 09:59 Zamówienia Publiczne W załączeniu zmiana treści SWZ wraz z załącznikiem nr 5 do SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmiana tresci SWZ.pd [...].pdf

zal nr 5 do SWZ.docx

ogloszenie o zmianie [...].pdf

2022-04-29 09:43 Zamówienia Publiczne W załączeniu zapytania i odpowiedzi do treści SWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zapytania i odpowied [...].pdf

załączniki do zapyta [...].zip

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1683