Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UB/03/2022 r. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz negatywnych skutków w środowisku dla: MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalnej 11.

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 24-03-2022 14:29:00
Placing offers : 22-04-2022 10:00:00
Offers opening : 22-04-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 139.05 2022-03-24 14:29:00 Proceeding
swz.pdf pdf 1266.12 2022-03-24 14:29:00 Proceeding
Załącznik nr 3.pdf pdf 1032.02 2022-03-24 14:29:00 Proceeding
Istotne postanowienia nr 4.pdf pdf 3844.08 2022-03-24 14:29:00 Proceeding
Załącznik nr Opis zamówienia.pdf pdf 2041.01 2022-03-24 14:29:00 Proceeding
Charekterystyka mienia zał nr 6.pdf pdf 1712.59 2022-03-24 14:29:00 Proceeding
Oświadczenie grupa kapitałowa załacznik nr 7.doc doc 61.5 2022-03-24 14:29:00 Proceeding
Załącznik_1_formularz_oferty.docx docx 34.27 2022-03-24 14:29:00 Proceeding
Załącznik_2_oświadczenie.docx docx 17.43 2022-03-24 14:29:00 Proceeding
Zmiana warunki, kryteria oceny ofert, terminy.pdf pdf 159.03 2022-03-25 15:32:31 Public message
Wyjaśnienia z dnia 06.04.2022 r..pdf pdf 1787.17 2022-04-06 09:33:52 Public message
Wyjaśnienia z dnia 13.04.2022 r..pdf pdf 93.12 2022-04-13 09:30:08 Public message
Informacja z otwarcia ofert I część.pdf pdf 46.9 2022-04-22 14:20:58 Public message
Informacja z otwarcia ofert II część.pdf pdf 36.21 2022-04-22 14:24:30 Public message
Wybór Wykoanwcy I częśc.pdf pdf 71.18 2022-05-02 14:02:50 Public message
Wybór Wykoanwcy II częśc.pdf pdf 51.34 2022-05-02 14:03:22 Public message

Announcements

2022-05-02 14:03 Szymon Łakota Rozstrzygnięcie postępowania - dotyczy II części zamówienia.

Wybór Wykoanwcy II c [...].pdf

2022-05-02 14:02 Szymon Łakota Rozstrzygnięcie postępowania - dotyczy I części zamówienia.

Wybór Wykoanwcy I cz [...].pdf

2022-05-02 12:51 Szymon Łakota Informacja z otwarcia ofert dodatkowych:
Otwarcie ofert w dniu 02.05.2022 r.

1. TUIR „Warta” S.A, Ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, COKK – Katowice, Ul. Zabrska 10, 40-088 Katowice. Cena oferty brutto: 998.732,00 zł. Fakultatywny zakres ochrony ubezpieczeniowej klauzuli funduszu prewencyjnego dla każdego roku polisowego – NIE. Fakultatywny zakres ochrony ubezpieczeniowej limitu pożarowego – NIE.2. InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, I oddział Katowice, 40-129 Katowice, ul. Misjonarzy Oblatów 11.
Cena oferty brutto: 880.528,00 zł. Fakultatywny zakres ochrony ubezpieczeniowej klauzuli funduszu prewencyjnego dla każdego roku polisowego – NIE. Fakultatywny zakres ochrony ubezpieczeniowej limitu pożarowego – NIE.2022-04-22 14:24 Szymon Łakota Informacja z otwarcia ofert II część zamówienia.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-22 14:20 Szymon Łakota Informacja z otwarcia ofert I część zamówienia

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-22 10:00 Buyer message I część 810.000,00 zł. II część 110.000,00 zł.
Suma 920.000,00 zł.
2022-04-13 09:30 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
W załączeniu wyjaśnienie z dnia 13.04.2022 r.

Wyjaśnienia z dnia 1 [...].pdf

2022-04-06 09:33 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
W załączeniu wyjaśnienia z dnia 06.04.2022 r. wraz z informacją o zmianie terminu składania o otwarcia ofert.

Wyjaśnienia z dnia 0 [...].pdf

2022-03-25 15:32 Szymon Łakota Szanowni Państwo,

W załączeniu zmiana warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert.
Zmiana terminów składania i otwarcia ofert

Zmiana warunki, kryt [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 762