Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 8/S/22 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU I PRZEMIESZCZANIU, WRAZ Z WSZELKIMI PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI, POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZATRZYMANYCH DO DYSPOZYCJI POLICJI, A TAKŻE PRZEMIESZCZANIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH POLICJI - W REJONIE DZIAŁANIA JEDNOSTEK POLICJI WOJ. PODLASKIEGO

Urszula Stepaniuk
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 22-03-2022 14:23:00
Placing offers : 01-04-2022 08:30:00
Offers opening : 01-04-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 142.79 2022-03-22 14:23:00 Proceeding
SWZ.doc doc 1808 2022-03-22 14:23:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.docx docx 40.22 2022-04-01 14:05:23 Public message
Inf. o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 104.81 2022-04-12 15:13:28 Public message
Inf. o unieważnieniu postępowania.docx docx 27.22 2022-04-12 15:13:28 Public message

Announcements

2022-04-12 15:13 Urszula Stepaniuk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania

Inf. o wyborze najko [...].docx

Inf. o unieważnieniu [...].docx

2022-04-01 14:05 Urszula Stepaniuk Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].docx

2022-04-01 08:30 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp Zamawiający informuje, że kwota, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 570.887,00 zł brutto, z tego na poszczególne zadania częściowe:
zad. 1 - 7.748,00 zł brutto;
zad. 2 - 21.026,00 zł brutto;
zad. 3 - 13.638,00 zł brutto;
zad. 4 - 27.080,00 zł brutto;
zad. 5 - 4.352,00 zł brutto;
zad. 6 - 20.150,00 zł brutto;
zad. 7 - 8.378,00 zł brutto;
zad. 8 - 12.892,00 zł brutto;
zad. 9 - 21.554,00 zł brutto;
zad. 10 - 7.614,00 zł brutto;
zad. 11 - 34.300,00 zł brutto;
zad. 12 - 27.448,00 zł brutto;
zad. 13 - 7.386,00 zł brutto;
zad. 14 - 25.384,20 zł brutto;
zad. 15 - 19.989,20 zł brutto;
zad. 16 - 19.989,20 zł brutto;
zad. 17 - 19.989,20 zł brutto;
zad. 18 - 19.989,20 zł brutto;
zad. 19 - 39.111,20 zł brutto;
zad. 20 - 19.989,20 zł brutto;
zad. 21 - 19.989,20 zł brutto;
zad. 22 - 19.989,20 zł brutto;
zad. 23 - 21.809,60 zł brutto;
zad. 24 - 19.989,20 zł brutto;
zad. 25 - 19.989,20 zł brutto;
zad. 26 - 19.989,20 zł brutto;
zad. 27 - 71.123,50 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 799