Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZEUK.261.1.2022 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w m. Wielka Wieś w ramach operacji „Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Wielka Wieś wraz z budową sieci wodociągowej w m. Kiełpiny” z użyciem środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Hieronim Birk
Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. w Siedlcach
Deadlines:
Published : 15-03-2022 13:21:00
Placing offers : 01-04-2022 10:00:00
Offers opening : 01-04-2022 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 68 384 80 80

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ wraz z załącznikami 1 i 3.pdf pdf 714 2022-03-15 13:21:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ .pdf pdf 632.42 2022-03-15 13:21:00 Proceeding
Zalącznik nr 4 do SWZ _ Dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiar robót.rar rar 127381.65 2022-03-15 13:21:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 i 2 do SWZ.docx docx 31 2022-03-15 13:21:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 468.58 2022-03-25 12:38:25 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ 25.03.2022r..docx docx 23.39 2022-03-25 12:38:37 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ 25.03.2022r..docx docx 40.99 2022-03-25 12:38:42 Proceeding
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 209.39 2022-03-25 12:34:35 Public message
protokół z otwarcia ofert 01.04.pdf pdf 212.6 2022-04-01 11:22:27 Public message
odrzucenie oferty ZINSTAL-IZOL-GAZ.pdf pdf 381.93 2022-04-12 12:28:07 Public message
Protokół z wyboru oferty.pdf pdf 302.4 2022-04-29 13:03:04 Public message

Announcements

2022-04-29 13:03 Hieronim Birk Zamawiający przekazuje Protokół z wyboru oferty. Dokument w załączeniu.

Protokół z wyboru of [...].pdf

2022-04-12 12:28 Hieronim Birk Zamawiający udostępnia informację o odrzuceniu oferty w przedmiotowym postępowaniu

odrzucenie oferty ZI [...].pdf

2022-04-01 11:22 Hieronim Birk Zamawiający udostępnia protokół z otwarcia ofert. Dokument w załączeniu.

protokół z otwarcia [...].pdf

2022-04-01 10:00 Buyer message Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę 1.930.647,60 zł
2022-03-25 12:34 Hieronim Birk Zamawiający udziela wyjaśnień na zadane pytania. Treść w załączeniu.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w m. Wielka Wieś Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w m. Wielka Wieś w ramach operacji „Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Wielka Wieś wraz z budową sieci wodociągowej w m. Kiełpiny” z użyciem środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3468 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Okres gwarancji jakości 40% Przy ocenie gwarancji jakości punktowany będzie okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Oferta proponująca okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy otrzyma 0 pkt. Oferta proponująca okres gwarancji 60 m-cy lub dłuższy okres gwarancji otrzyma maksymalnie 40 punktów. Liczba punktów dla pozostałych ofert będzie proporcjonalna do okresu udzielonej gwarancji i wyliczona według ww. wzoru matematycznego. Oceniany będzie okres udzielonej gwarancji jakości wyrażony w miesiącach. (0)
3 Termin realizacji - Do dnia 31.10.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Warunki Płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 658