Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Opróżnianie zbiorników i transport ścieków/2022

Gabriela Watała
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 15-03-2022 10:11:00
Placing offers : 15-04-2022 12:00:00
Offers opening : 15-04-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 244.23 2022-03-15 10:11:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 398.42 2022-03-15 10:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 19.15 2022-03-15 10:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2a i 2b do SWZ- Projekt umowy z załącznikami.7z 7z 763.8 2022-03-15 10:11:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.59 2022-03-15 10:11:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.48 2022-03-15 10:11:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37 2022-03-15 10:11:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 26.02 2022-03-15 10:11:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.16 2022-03-15 10:11:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dotyczące konsorcjum.docx docx 25.27 2022-03-15 10:11:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 80.82 2022-04-15 07:11:49 Proceeding
espd-request.xml xml 246.07 2022-04-15 07:11:49 Proceeding
README.txt txt 0.93 2022-04-15 07:11:49 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 165.54 2022-04-15 14:16:07 Public message
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Platforma.pdf pdf 74.56 2022-05-19 14:48:37 Public message

Announcements

2022-05-19 14:48 Gabriela Watała Informacja o wyniku postępowania

INFORMACJA O WYNIKU [...].pdf

2022-04-15 14:16 Gabriela Watała Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-04-15 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę ogólną 978 061,20 zł net / 1 056 306,10 zł brutto, w tym na poszczególne zadania kwoty:
- zadanie 1 - 275 184, 00 zł net / 297 198,72 zł brutto;
- zadanie 2 - 460 656,00 zł net / 497 508,48 zł brutto;
- zadanie 3 - 26 400,00 zł net / 28 512,00 zł brutto;
- zadanie 4 - 144 144,00 zł net / 155 675,52 zł brutto;
- zadanie 5 - 5 947,20 zł net / 6 422,98 zł brutto;
- zadanie 6 - 30 000,00 zł netto, 32 400,00 zł brutto;
- zadanie 7 - 30 000,00 zł net / 32 400,00 zł brutto;
- zadanie 8 - 2 880,00 zł net / 3 110, 40 zł brutto;
- zadanie 9 - 2 700,00 zł net / 2 916,00 zł brutto;
- zadanie 10 - 150,00 zł net / 162,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 913