Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.3.2022 Chojnicka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2022r. do 31.12.2023r.

Arleta Matusik
Powiat Chojnicki Department: Inspektor ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 11-03-2022 11:02:00
Placing offers : 14-04-2022 10:00:00
Offers opening : 14-04-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ChojnickaGZ_SWZ.doc doc 540.5 2022-03-11 11:02:00 Proceeding
espd-request.zip zip 81.11 2022-03-11 11:02:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2022-OJS050-127556-pl.pdf pdf 224.75 2022-03-11 11:02:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 9462.47 2022-03-11 11:02:00 Proceeding
ZAŁACZNIKI DO SWZ.zip zip 375.63 2022-03-11 11:02:00 Proceeding
Kopia Zal_1c_Wykaz_PPE_ZMIANA.xls xls 295 2022-04-01 11:09:28 Public message
Odpowiedzi 01.docx docx 49.1 2022-04-01 11:09:28 Public message
WYJASNIENIE SWZ PYTANIA .pdf pdf 5830.91 2022-04-01 11:09:28 Public message
SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA 01.04.2022 2022-OJS065-170050-pl.pdf pdf 102.76 2022-04-01 11:10:41 Public message
Zawiadomienie o zmianie 01.04.2022.pdf pdf 1010.65 2022-04-01 11:10:41 Public message
Zmiana_SWZ_Zawiadomienie_01.docx docx 34.98 2022-04-01 11:10:41 Public message
Sprostowanie nr 2 2022-OJS066-174374-pl.pdf pdf 93.92 2022-04-04 13:30:17 Public message
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE 04.042022 .pdf pdf 415.5 2022-04-04 13:30:17 Public message
Zmiana_SWZ_Zawiadomienie_02.docx docx 27.86 2022-04-04 13:30:17 Public message
ZP.272.3.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.doc doc 67 2022-04-14 13:27:57 Public message
ZP.272.3.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 630.22 2022-04-14 13:27:57 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-PLATFORMA.pdf pdf 720.81 2022-05-11 08:16:01 Public message
ZP 272.3. 2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PLATFORMA.doc doc 118 2022-05-11 08:16:01 Public message
Ogłoszenie o wyniku-pl.pdf pdf 192.19 2022-07-01 09:25:41 Public message

Announcements

2022-07-01 09:25 Arleta Matusik OGŁOSZENIE O WYNIKU OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o wyniku- [...].pdf

2022-05-11 08:16 Arleta Matusik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

ZP 272.3. 2022 INFO [...].doc

2022-04-14 13:27 Klaudia Stasiak INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

zamieszczana na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

ZP.272.3.2022 INFOR [...].doc

ZP.272.3.2022 INFORM [...].pdf

2022-04-14 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
Część I zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów C, G, R: 9 178 470,08 zł
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
Część II zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do obiektów grupa taryfowa B: 3 322 468,13 zł
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
Część III zamówienia - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego: 8 240 131,62 zł
2022-04-04 13:30 Arleta Matusik ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE NR 2 SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/ ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Sprostowanie nr 2 2 [...].pdf

ZAWIADOMIENIE O ZMIA [...].pdf

Zmiana_SWZ_Zawiadomi [...].docx

2022-04-01 11:10 Arleta Matusik ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/
ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

SPROSTOWANIE OGŁOSZE [...].pdf

Zawiadomienie o zmia [...].pdf

Zmiana_SWZ_Zawiadomi [...].docx

2022-04-01 11:09 Arleta Matusik Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień
do zadanych przez Wykonawcę pytań.

Kopia Zal_1c_Wykaz_P [...].xls

Odpowiedzi 01.docx

WYJASNIENIE SWZ PYTA [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1430