Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/PR/351-11/2022 ZO/U „Opracowanie monitoringu „Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na lata 2018 – 2022” za rok 2021 oraz ewaluacja tego programu.”

Deadlines:
Published : 10-03-2022 10:45:00
Placing offers : 17-03-2022 10:00:00
Offers opening : 17-03-2022 10:05:00
Procedure: Zapytanie o informację
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01 Zał. nr 1 OPZ.pdf pdf 631.72 2022-03-10 10:45:00 Proceeding
02 Zał. nr 2 - UMOWA.pdf pdf 689.83 2022-03-10 10:45:00 Proceeding
00 Zapytanie ofertowe.pdf pdf 568.29 2022-03-11 08:32:43 Proceeding
04 Zał. nr 4 Oświadczenie - Potwierdzenie spełniania warunku.docx docx 15.25 2022-03-10 10:45:00 Criterion
05 Zał. nr 5 Wykaz składany w celu uzyskania dodatkowych punktów.docx docx 14.84 2022-03-10 10:45:00 Criterion
03 Zał. nr 3 Formularz ofertowy.docx docx 24.12 2022-03-11 08:38:15 Criterion
2022-03-21 Zestawienie ofert.pdf pdf 512.1 2022-03-21 11:42:57 Public message

Announcements

2022-03-21 11:42 Piotr Ratajczyk 1. W celu udzielenia zamówienia na „Opracowanie monitoringu „Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na lata 2018 – 2022” za rok 2021 oraz ewaluacja tego programu.” przeprowadzono postępowanie na potrzeby komórki organizacyjnej Wydział Badań Społecznych
2. 10 marca 2022 r. zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/583954
3. W terminie składania ofert, tj. do 17 marca 2022 r. do godziny 10:00 wpłynęła 1 (jedna) oferta.
4. Wybrano ofertę najkorzystniejszą pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert spośród ofert spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym, tj. ofertę – Pana Pawła Bronowskiego ul. Chmielna 106 m. 8
00-801 Warszawa NIP 63060600034.
.

2022-03-21 Zestawien [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Zał. nr 3 Formularz ofertowy - Proszę o załączenie wymaganego dokumentu Attachment required

03 Zał. nr 3 Formula [...].docx

(0)
2 Zał. nr 4 Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia - Proszę o załączenie wymaganego dokumentu Attachment required

04 Zał. nr 4 Oświadc [...].docx

(0)
3 Zał. nr 5 Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia składany w celu zdobycia dodatkowych punktów - Kryterium 2 - Doświadczenie konsultanta.

05 Zał. nr 5 Wykaz [...].docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 453