Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OSS.271.1.2022 Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla uczniów z rodzin pegeerowskich.

Marta Szymańska
Gmina Gostyń
Deadlines:
Published : 23-03-2022 10:37:00
Placing offers : 20-04-2022 10:00:00
Offers opening : 20-04-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 126.77 2022-03-23 10:37:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 238.04 2022-03-23 10:37:00 Proceeding
zał. 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 207.71 2022-03-23 10:37:00 Proceeding
zał. 2 do SWZ Formularz ofertowy.doc doc 583.5 2022-03-23 10:37:00 Proceeding
zał. 3 do SWZ - Formularz Szczegółowego Opisu Parametrów Technicznych.doc doc 603 2022-03-23 10:37:00 Proceeding
zał. 4 do SWZ JEDZ.doc doc 225.5 2022-03-23 10:37:00 Proceeding
zał. 5 do SWZ JEDZ instrukcja 2022.pdf pdf 885.25 2022-03-23 10:37:00 Proceeding
zał. 6 do SWZ Wykaz dostaw.doc doc 571.5 2022-03-23 10:37:00 Proceeding
zał. 7 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 161.11 2022-03-23 10:37:00 Proceeding
zał. 8 do SWZ Zobowiązanie.doc doc 573 2022-03-23 10:37:00 Proceeding
zał. 9 do SWZ Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 574.5 2022-03-23 10:37:00 Proceeding
zał. 2 do Umowy Wzór protokołu dostarczenia przedmiotu zamówienia.docx docx 52.48 2022-03-23 10:37:00 Proceeding
zał. 3 do Umowy Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.docx docx 52.7 2022-03-23 10:37:00 Proceeding
zał. 7 do SWZ - Projekt umowy aktualny.pdf pdf 160.63 2022-03-24 14:49:58 Public message
Pytania i odpowiedzi z dnia 25.03.2022 r..pdf pdf 703.56 2022-03-25 13:33:40 Public message
Pytania i odpowiedzi z dnia 08.04.2022 r..pdf pdf 688.69 2022-04-08 15:12:51 Public message
Pytania i odpowiedzi z dnia 15.04.2022 r..pdf pdf 701.4 2022-04-15 11:23:12 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 651.01 2022-04-20 11:59:48 Public message
Informacja o wyborze oferty 1.pdf pdf 513.17 2022-05-09 12:05:01 Public message

Announcements

2022-05-09 12:05 Marta Szymańska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-04-20 11:59 Marta Szymańska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-20 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1.495.000,00 zł
2022-04-15 11:23 Marta Szymańska Pytania i odpowiedzi z dnia 15.04.2022 r.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-04-08 15:12 Marta Szymańska Pytania i odpowiedzi z dnia 08.04.2022 r.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-03-25 13:33 Marta Szymańska Pytania i odpowiedzi z dnia 25.03.2022 r.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-03-24 14:49 Marta Szymańska Aktualny załącznik nr 7 do SWZ Projekt umowy

zał. 7 do SWZ - Proj [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1046