Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZ/007/201/22 DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO PROGRAMÓW LEKOWYCH

Deadlines:
Published : 04-03-2022 14:40:00
Placing offers : 13-04-2022 10:00:00
Offers opening : 13-04-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamowieniu opublikowane_007.pdf pdf 7364.64 2022-03-04 14:40:00 Proceeding
SWZ EZ 007 201 22.pdf pdf 4046.85 2022-03-04 14:40:00 Proceeding
SWZ Przetarg nieograniczony.pdf pdf 792.21 2022-03-04 14:40:00 Proceeding
Zal nr 1 Oferta Wykonawcy.docx docx 34.21 2022-03-04 14:40:00 Proceeding
Zal nr 3 Wzór umowy.pdf pdf 319.77 2022-03-04 14:40:00 Proceeding
Zal nr 4 Wzór JEDZ-a.doc doc 187 2022-03-04 14:40:00 Proceeding
Zal nr 5, 6, 7, 8 Oświadczenia.docx docx 18.75 2022-03-04 14:40:00 Proceeding
Zal nr 7 Wzór umowy powierzenia.pdf pdf 550.83 2022-03-04 14:40:00 Proceeding
Zał. nr 2 Formularz cenowy.xls xls 136 2022-03-04 14:40:00 Proceeding
Zał. nr 9 Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1672.49 2022-03-04 14:40:00 Proceeding
Odpowiedzi cz1_007.pdf pdf 721.61 2022-03-25 13:19:35 Public message
Ogloszenie zmian 1 opublikowane 25.03.2022.pdf pdf 453.38 2022-03-25 13:19:35 Public message
1a. Odpowiedzi_Zmiany cz2_3_007.pdf pdf 2738.07 2022-03-30 13:44:28 Public message
1b. Ogloszenie zmian 2_opublikowane.pdf pdf 496.09 2022-03-30 13:44:28 Public message
1c. Odpowiedzi Zmiany cz2_007.pdf pdf 616.64 2022-03-30 13:44:28 Public message
1d. Odpowiedzi Zmiany cz3_007.pdf pdf 630.27 2022-03-30 13:44:28 Public message
1e. Wzor umowy_ZMIANA 1.pdf pdf 440.02 2022-03-30 13:44:28 Public message
1f. Zał. nr 2 Formularz cenowy ZMIANA 1.xls xls 138 2022-03-30 13:44:28 Public message
1a. Odpowiedzi Zmiany cz.4_007.pdf pdf 1127.4 2022-04-01 14:24:17 Public message
1b. Odpowiedzi na pytania cz.4_007.pdf pdf 654.09 2022-04-01 14:24:17 Public message
1c. Wzor umowy ZMIANA 2_007.pdf pdf 440.36 2022-04-01 14:24:17 Public message
Informacja z otwarcia ofert_007.pdf pdf 702 2022-04-15 13:36:58 Public message
Uniewaznienie Internet_007.pdf pdf 459.21 2022-05-06 14:40:54 Public message

Announcements

2022-05-06 14:40 Ewa Kupis Rozstrzygnięcie - Unieważnienie postępowania

Uniewaznienie Intern [...].pdf

2022-04-15 13:36 Ewa Kupis Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-13 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający informuje, że kwota jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia publicznego wynosi:
Numer Zadania Kwota
Zadanie 1 930 787,20 zł brutto
Zadanie 2 675 106,10 zł brutto
Zadanie 3 1 175 731,20 zł brutto
Zadanie 4 439 538,40 zł brutto
Zadanie 5 10 545 270,12 zł brutto
Zadanie 6 1 130 154,12 zł brutto
Zadanie 7 154 015,34 zł brutto
Zadanie 8 190 171,80 zł brutto
Zadanie 9 114 103,08 zł brutto
Zadanie 10 213 101,28 zł brutto
Zadanie 11 213 101,28 zł brutto
Zadanie 12 401 995,06 zł brutto
Zadanie 13 747 250,66 zł brutto
Zadanie 14 947 320,92 zł brutto
Zadanie 15 2 732 826,60 zł brutto
Zadanie 16 1 453 417,99 zł brutto
Zadanie 17 2 395 305,56 zł brutto
Zadanie 18 1 516 203,36 zł brutto
Zadanie 19 392 730,77 zł brutto
Zadanie 20 628 831,90 zł brutto
Zadanie 21 1 417 477,32 zł brutto
Zadanie 22 226 981,44 zł brutto
Zadanie 23 750 811,68 zł brutto
Zadanie 24 350 816,18 zł brutto
Zadanie 25 386 739,36 zł brutto
Zadanie 26 189 464,18 zł brutto
Zadanie 27 1 198 517,80 zł brutto
Razem: 31 517 770,71 zł brutto
2022-04-01 14:24 Ewa Kupis Odpowiedzi na pytania cz. 4, Zmiana SWZ

1a. Odpowiedzi Zmian [...].pdf

1b. Odpowiedzi na py [...].pdf

1c. Wzor umowy ZMIAN [...].pdf

2022-03-30 13:44 Ewa Kupis Odpowiedzi na pytania cz. 2 i cz. 3, Zmiana SWZ, Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - opublikowane

1a. Odpowiedzi_Zmian [...].pdf

1b. Ogloszenie zmian [...].pdf

1c. Odpowiedzi Zmian [...].pdf

1d. Odpowiedzi Zmian [...].pdf

1e. Wzor umowy_ZMIAN [...].pdf

1f. Zał. nr 2 Formul [...].xls

2022-03-25 13:19 Ewa Kupis Odpowiedzi na pytania cz. 1, Zmiana terminu,
Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - opublikowane

Odpowiedzi cz1_007.p [...].pdf

Ogloszenie zmian 1 o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 988