Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BO/4/2022 USŁUGA POZYSKANIA, PRZETWORZENIA I DOSTAWY DANYCH OBSERWACYJNYCH SST Z SENSORÓW OPTYCZNYCH I LASERA

Iwona Łopacińska
Polska Agencja Kosmiczna
Deadlines:
Published : 04-03-2022 10:48:00
Placing offers : 08-04-2022 09:30:00
Offers opening : 08-04-2022 09:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS045-116265-pl.pdf pdf 301.33 2022-03-04 10:48:00 Proceeding
espd-request.zip zip 78.9 2022-03-04 10:48:00 Proceeding
SWZ BO.4.2022_PZ.pdf pdf 686.92 2022-03-04 10:48:00 Proceeding
Załaczniki nr 2.4.5.6.7.7A do SWZ wersja edytowalna.docx docx 128.68 2022-03-04 10:48:00 Proceeding
OPZ_part-1-12.zip zip 1127.28 2022-03-04 10:48:00 Proceeding
zmiana 1 swz PZ BO.4.2022.pdf pdf 59.24 2022-03-17 17:37:38 Public message
scheme_Almanac_PL_v.2.0.xlsx xlsx 53.19 2022-03-17 17:37:38 Public message
wyjaśnienie 1 zmiana 2 swz BO.4.2022 PZ.pdf pdf 88.33 2022-04-04 15:31:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert BO.4.2022 — PZ.pdf pdf 80.83 2022-04-08 13:49:10 Public message
unieważnienie postepowania cz. VI, XI, XII BO.4.2022 PZ.pdf pdf 68.85 2022-04-11 15:37:35 Public message
unieważnienie postepowania cz. II i IV BO.4.2022 — PZ s.pdf pdf 173.53 2022-04-22 15:48:58 Public message
Informacja o wyborze oferty BO.4.2022 cz. V i X PZ.pdf pdf 169.74 2022-04-26 18:15:32 Public message
Informacja o wyborze oferty BO.4.2022 cz. I. III. VII. VIII. IX. PZ signed.pdf pdf 214.76 2022-05-11 13:30:41 Public message

Announcements

2022-05-11 13:30 Iwona Łopacińska INFORMACJA O WYBORZE OFERTY.
Część I – Usługa pozyskania, przetworzenia i dostawy danych obserwacyjnych SST z sensora Anjin-San,
Część III – Usługa pozyskania, przetworzenia i dostawy danych obserwacyjnych SST z sensora Moonbase,
Część VII – Usługa pozyskania, przetworzenia i dostawy danych obserwacyjnych SST z sensora Polonia,
Część VIII – Usługa pozyskania, przetworzenia i dostawy danych obserwacyjnych SST z sensora PST-2,
Część IX – Usługa pozyskania, przetworzenia i dostawy danych obserwacyjnych SST z sensora Sensor Rantiga.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-04-26 18:15 Iwona Łopacińska Informacja o wyborze oferty na część V i X

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-04-22 15:48 Iwona Łopacińska ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - CZĘŚĆ II i IV

unieważnienie postep [...].pdf

2022-04-11 15:37 Iwona Łopacińska ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - CZĘŚĆ VI, XI, XII

unieważnienie postep [...].pdf

2022-04-08 13:49 Iwona Łopacińska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-08 09:30 Buyer message Zamawiający – Polska Agencja Kosmiczna, ul Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129, ze zm.), informuje, że na realizację zamówienia podstawowego zamierza przeznaczyć kwotę gross 1172179,24 PLN, w tym:
Część I – 108 876,24 PLN,
Część II – 144 856,80 PLN
Część III – 187 846,56 PLN
Część IV – 45 326,16 PLN
Część V – 44 741,25 PLN
Część VI – 16 143,75 PLN
Część VII – 201 397,68 PLN
Część VIII – 101 200,00 PLN
Część IX – 30 373,20 PLN
Część X– 96 401,25 PLN
Część XI – 115 312,50 PLN
Część XII – 79 703,85 PLN
2022-04-04 15:31 Iwona Łopacińska wyjaśnienie 1 zmiana 2 treści swz

wyjaśnienie 1 zmiana [...].pdf

2022-03-17 17:37 Iwona Łopacińska Zmiana 1 SWZ + Załącznik nr 1 - do OPZ – Almanach (plik Excel) - dotyczy wszystkich części zamówienia tj. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.

zmiana 1 swz PZ BO.4 [...].pdf

scheme_Almanac_PL_v. [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1167