Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/PG/351-13/2022 TP/U Opracowanie publikacji „Poradnik zdrowia psychicznego”

Deadlines:
Published : 03-03-2022 20:05:00
Placing offers : 11-03-2022 10:00:00
Offers opening : 11-03-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d9fd1b-4dc4-2c64-c482-7400010e83da.pdf pdf 130.31 2022-03-03 20:05:00 Proceeding
SWZ 351-13-2022.pdf pdf 450.85 2022-03-03 20:05:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - OPZ.pdf pdf 190.06 2022-03-03 20:05:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 229.7 2022-03-03 20:05:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 29.21 2022-03-03 20:05:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz usług.docx docx 21.14 2022-03-03 20:05:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ - informacja dotycząca eksperta.docx docx 24.49 2022-03-03 20:05:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ - informacja dotycząca wykonawcy.docx docx 23.97 2022-03-03 20:05:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 37.93 2022-03-03 20:05:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - oewiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem.docx docx 16.13 2022-03-03 20:05:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 39.78 2022-03-03 20:05:00 Criterion
Informacja o kwocie 321-13-2022.pdf pdf 469.07 2022-03-11 11:04:56 Public message
informacja z otwarcia ofert 351-13-2022.pdf pdf 480.31 2022-03-11 11:39:58 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 351-13-2022.pdf pdf 492.9 2022-03-31 10:22:42 Public message

Announcements

2022-03-31 10:22 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z dokonaną oceną ofert Zamawiający publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-11 11:39 Paweł Ginel W związku z otwarciem ofert złożonych w postępowaniu Zamawiający publikuje stosowne pismo.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-11 11:04 Paweł Ginel W związku z upływem terminu składania ofert Zamawiający publikuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

załącznik nr 3 do SW [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 343