Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego Z/I Bełchatów II /2022

Gabriela Watała
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 25-02-2022 10:31:00
Placing offers : 30-03-2022 12:00:00
Offers opening : 30-03-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.7z 7z 84.49 2022-02-25 10:31:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 97.65 2022-02-25 10:31:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 364.78 2022-02-25 10:31:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do SWZ oraz umowy - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 13.66 2022-02-25 10:31:00 Proceeding
Załacznik nr 2 do SWZ-Projekt umowy.pdf pdf 165.84 2022-02-25 10:31:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 92.79 2022-02-25 10:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.54 2022-02-25 10:31:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.46 2022-02-25 10:31:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 36.5 2022-02-25 10:31:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 25.86 2022-02-25 10:31:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 23.99 2022-02-25 10:31:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.18 2022-02-25 10:31:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz dostaw.docx docx 21.01 2022-02-25 10:31:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie, że maszyna nie jest prototypem.docx docx 15.44 2022-02-25 10:31:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ oraz załącznik nr 3 do umowy - Zestawienie parametrów.docx docx 25.18 2022-02-25 10:31:00 Proceeding
SWZ - modyfikacja.pdf pdf 365.91 2022-02-25 11:28:05 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.docx.pdf pdf 125.84 2022-03-30 12:30:33 Public message
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA — Platforma.pdf pdf 38.93 2022-04-11 12:41:28 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 99.41 2023-01-23 08:58:04 Public message

Announcements

2023-01-23 08:58 Małgorzata Podsiadła Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-04-11 12:41 Barbara Dąbrówka Informacja o wyniku postępowania.

INFORMACJA O WYNIKU [...].pdf

2022-03-30 12:30 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-03-30 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 2 300 000,00 zł net / 2 829 000,00 zł brutto.
2022-02-25 11:28 Gabriela Watała W załączeniu SWZ - modyfikacja.

SWZ - modyfikacja.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 771