Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.17.2022.ZP1 Projekt ulicy Kurkowej w Łochowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Kurkowej w Łochowicach”

Katarzyna Robotnikowska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 24-02-2022 14:30:00
Placing offers : 07-03-2022 10:00:00
Offers opening : 07-03-2022 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 52/311-17-62  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wzór umowy_Kurkowa.docx docx 55.7 2022-02-24 14:30:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.docx docx 208.26 2022-02-24 14:30:00 Proceeding
zapytanie ofertowe.pdf pdf 1872.38 2022-02-24 14:30:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 3968.14 2022-02-24 14:30:00 Subject of the order
Formularz ofertowy.docx docx 31.53 2022-02-24 14:30:00 Criterion
Oświadczenia.docx docx 21.64 2022-02-24 14:30:00 Criterion
informacja z otwarcia ofert.zip zip 227.26 2022-03-07 13:08:18 Public message
wybór.zip zip 326.72 2022-04-04 13:35:13 Public message

Announcements

2022-04-04 13:35 Katarzyna Robotnikowska Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 04.04.2022 r.

wybór.zip

2022-03-07 13:08 Katarzyna Robotnikowska Informacja z otwarcia ofert z dn. 07.03.2022 r.

informacja z otwarci [...].zip

2022-03-07 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 29 000,00 zł brutto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Projekt ulicy Kurkowej w Łochowicach Szczegółowy zakres zadania znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamó [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6832 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Formularz ofertowy.d [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Od dnia podpisania Umowy do dnia 30.11.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 oświadczenia - Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca: 1.Nie podlega wykluczeniu, 2.Spełnia warunki udziału w postępowaniu. Attachment required

Oświadczenia.docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 243