Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: STB/02/2022 Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania poprzez składowanie (D5) odpadu o kodzie 19 05 99 - inne niewymienione odpady (stabilizat) wytwarzanego w procesie biologicznego przetwarzania odpadu o kodzie 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – w instalacji należącej do Master - Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach, ul. Lokalna

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 16-02-2022 11:20:00
Placing offers : 24-02-2022 10:00:00
Offers opening : 24-02-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 144.08 2022-02-16 11:20:00 Proceeding
SWZ - Stabilizat.pdf pdf 1500.86 2022-02-16 11:20:00 Proceeding
Formularz oferty - załącznik 1.doc doc 56.5 2022-02-16 11:20:00 Proceeding
Oświadczenie grupa kapitałowa załacznik nr 3.doc doc 66.5 2022-02-16 11:20:00 Proceeding
załącznik nr 2 ośw wykluczenie, warunki.docx docx 16.46 2022-02-16 11:20:00 Proceeding
Wykaz pojazdów - załącznik nr 3.docx docx 16.04 2022-02-22 08:17:51 Proceeding
Wykaz pojazdów - załącznik nr 3.docx docx 16.04 2022-02-22 08:19:09 Public message
Informacja z otwarcia ofert stabilizat.pdf pdf 57.58 2022-02-24 15:04:10 Public message
Wybór Wykonawcy.pdf pdf 71.16 2022-02-25 14:52:32 Public message

Announcements

2022-02-25 14:52 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
Rozstrzygnięcie postępowania

Wybór Wykonawcy.pdf

2022-02-24 15:04 Szymon Łakota Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-24 10:00 Buyer message 911 259,72 zł.
2022-02-22 08:19 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
Wykaz pojazdów - załącznik nr 3

Wykaz pojazdów - zał [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 645