Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.01.2022 Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Krynica-Zdrój

Deadlines:
Published : 11-02-2022 11:59:00
Placing offers : 11-03-2022 10:00:00
Offers opening : 11-03-2022 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 183.07 2022-02-11 11:59:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 454.72 2022-02-11 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Wzór oferty.doc doc 92.5 2022-02-11 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.docx docx 15.3 2022-02-11 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Jednolity dokument (JEDZ).zip zip 882.93 2022-02-11 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.docx docx 15.5 2022-02-11 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ.docx docx 14.14 2022-02-11 11:59:00 Proceeding
Załączniki nr 6a,6b,6c,6d - Projektowane postanowienia umowy dla częsci 1-4 zamówienia.zip zip 1716.56 2022-02-11 11:59:00 Proceeding
Załączniki nr 7a,7b,7c, 7d - Opis przedmiotu zamówienia dla częsci 1-4 zamówienia.zip zip 1172.61 2022-02-11 11:59:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ ZP.01.2022 .pdf pdf 1162.57 2022-03-01 15:36:36 Public message
11.03.2022r. INFORMACJA art. 222 ust. 5 ustawy PZP..pdf pdf 1155.42 2022-03-11 12:35:46 Public message
22.03.2022r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf pdf 1189 2022-03-22 13:34:12 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 186.11 2022-04-20 10:53:25 Public message
11.03.2022r. INFORMACJA art.222 ust. 4 ustawy PZP.pdf pdf 1136.39 2022-03-11 10:00:00 Public message

Announcements

2022-04-20 10:53 Artur Repel Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-03-22 13:34 Artur Repel 22.03.2022r. INFORMACJA art.253 ust 2 ustawy PZP

22.03.2022r. Informa [...].pdf

2022-03-11 12:35 Artur Repel 11.03.2022r. Informacja art.222 ust.5 PZP.

11.03.2022r. INFORMA [...].pdf

2022-03-11 10:00 Buyer message 11.03.2022r. Informacja art.222 ust. 4 ustawy PZP

11.03.2022r. INFORMA [...].pdf

2022-03-01 15:36 Artur Repel Wyjaśnienia treści SWZ 01.03.2022r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 601