Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 01/22 Dostawa worków polietylenowych LDPE

Deadlines:
Published : 10-02-2022 15:19:00
Placing offers : 18-02-2022 13:00:00
Offers opening : 18-02-2022 13:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ-sig.pdf pdf 1519.97 2022-02-10 15:19:00 Proceeding
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 58.94 2022-02-10 15:19:00 Proceeding
Zał. nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 53.33 2022-02-10 15:19:00 Proceeding
Zał. nr 3 - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 1137.35 2022-02-10 15:19:00 Proceeding
Zał. nr 4 - Logo firmy i dane teleadresowe projekt nr 1.pdf pdf 352.99 2022-02-10 15:19:00 Proceeding
Zał. nr 5 - Logo firmy i dane teleadresowe projekt nr 2.pdf pdf 1513.93 2022-02-10 15:19:00 Proceeding
Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf pdf 899.44 2022-02-18 15:56:24 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert_dostawa worków na odpady.pdf pdf 116 2022-02-24 09:26:21 Public message

Announcements

2022-02-24 09:26 Robert Jaworski ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-02-18 15:56 Robert Jaworski INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Informacja z sesji o [...].pdf

2022-02-18 15:47 Robert Jaworski The message was withdrawn by the Buyer.
2022-02-18 13:00 Buyer message 156 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 533