Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AT – ZP – 226 | 15 | 2022 DOSTAWA POKARMU DLA PTAKÓW, GADÓW, RYB I DLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT W ROKU 2022

Deadlines:
Published : 09-02-2022 11:08:00
Placing offers : 17-02-2022 10:00:00
Offers opening : 17-02-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załączniki edytowalne.doc doc 119 2022-02-09 11:08:00 Proceeding
Dział I SWZ art. 275 pkt 2 pokarm podpisany.pdf pdf 478.98 2022-02-09 11:08:00 Proceeding
Dział II Opis Przedmiotu Zamówienia.doc doc 193.5 2022-02-09 11:08:00 Proceeding
Dział II Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 322.52 2022-02-09 11:08:00 Proceeding
Dział III Projektowane postanowienia umowy.doc doc 98 2022-02-09 11:08:00 Proceeding
Dział III Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 196.05 2022-02-09 11:08:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 195.09 2022-02-09 11:08:00 Proceeding
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (część 1).xlsx xlsx 11.05 2022-02-09 11:08:00 Proceeding
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy (część 2).xlsx xlsx 12.78 2022-02-09 11:08:00 Proceeding
Załącznik nr 4 – Formularz cenowy (część 3).xlsx xlsx 11.59 2022-02-09 11:08:00 Proceeding
Załącznik nr 5 – Formularz cenowy (część 4).xlsx xlsx 13.54 2022-02-09 11:08:00 Proceeding
Załącznik nr 6 – Formularz cenowy (część 5).xlsx xlsx 12.31 2022-02-09 11:08:00 Proceeding
Załącznik nr 7 – Formularz cenowy (część 6).xlsx xlsx 11.26 2022-02-09 11:08:00 Proceeding
Załącznik nr 8 – Formularz cenowy (część 7).xlsx xlsx 10.81 2022-02-09 11:08:00 Proceeding
Załącznik nr 9 – Formularz cenowy (część 8).xlsx xlsx 11.2 2022-02-09 11:08:00 Proceeding
Załącznik nr 10 – Formularz cenowy (część 9).xlsx xlsx 10.74 2022-02-09 11:08:00 Proceeding
Załącznik nr 11 – Formularz cenowy (część 10).xlsx xlsx 11.08 2022-02-09 11:08:00 Proceeding
Załącznik nr 12 – Formularz cenowy (część 11).xlsx xlsx 13.71 2022-02-09 11:08:00 Proceeding
Załącznik nr 13 – Formularz cenowy (część 12).xlsx xlsx 10.66 2022-02-09 11:08:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pokarm_podpisy.pdf pdf 736.85 2022-02-17 12:39:28 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona.pdf pdf 1569.48 2022-02-25 11:48:19 Public message

Announcements

2022-02-25 11:48 Robert Łęgowik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-17 12:39 Robert Łęgowik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-02-17 10:00 Buyer message 10. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 296.449,71 PLN brutto
W tym dla części:
- Wartość dla I części zamówienia wynosi 73.191,32 PLN gross
- Wartość dla II części zamówienia wynosi 35.034,59 PLN gross
- Wartość dla III części zamówienia wynosi 58.998,24 PLN gross
- Wartość dla IV części zamówienia wynosi 54.747,89 PLN gross
- Wartość dla V części zamówienia wynosi 14.190,62 PLN gross
- Wartość dla VI części zamówienia wynosi 9.193,05 PLN gross
- Wartość dla VII części zamówienia wynosi 5.184,00 PLN gross
- Wartość dla VIII części zamówienia wynosi 810,00 PLN gross
- Wartość dla IX części zamówienia wynosi 810,00 PLN gross
- Wartość dla X części zamówienia wynosi 4.353,12 PLN gross
- Wartość dla XI części zamówienia wynosi 39.612,71 PLN gross
- Wartość dla XII części zamówienia wynosi 324,17 PLN gross

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1036