Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/15/22 ZP/220/15/22 Dostawa materiałów zużywalnych do fakoemulsyfikacji soczewki wraz z dzierżawą aparatu

Deadlines:
Published : 08-02-2022 10:59:00
Placing offers : 16-03-2022 09:30:00
Offers opening : 16-03-2022 09:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_220_15_22_Dokumentacja postepowania.zip zip 717.56 2022-02-08 10:59:00 Proceeding
ZP_220_15_22_ogłoszenie o zmianie nr 1.pdf pdf 69.31 2022-02-09 13:19:05 Public message
10_ZP_220_15_22_SWZ zal 8_um powierz przetw d osob_W_1.rtf rtf 110.75 2022-03-03 12:33:15 Public message
ZP_220_15_22_wyjaśnienia nr 1.docx docx 150.63 2022-03-03 12:33:15 Public message
ZP_220_15_22_wyjaśnienia nr 2.docx docx 140.52 2022-03-07 11:45:00 Public message
ZP_220_15_22_Ogłoszenie o zmianie_termin_16_03.pdf pdf 67.37 2022-03-11 09:21:11 Public message
ZP_220_15_22_ZESTAWIENIE OFERT.docx docx 135.15 2022-03-16 11:05:22 Public message
ZP_220_15_22_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx docx 143.02 2022-04-12 13:59:32 Public message

Announcements

2022-04-12 13:59 Przemysław Frączek

ZP_220_15_22_Zawiado [...].docx

2022-03-16 11:05 Przemysław Frączek

ZP_220_15_22_ZESTAWI [...].docx

2022-03-16 09:30 Buyer message Zamawiający zgodnie z art 222 ust 4 informuję że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę gross w wysokości 2500038,00 zł.
2022-03-11 09:21 Przemysław Frączek

ZP_220_15_22_Ogłosze [...].pdf

2022-03-07 11:45 Przemysław Frączek

ZP_220_15_22_wyjaśni [...].docx

2022-03-03 12:33 Przemysław Frączek

10_ZP_220_15_22_SWZ [...].rtf

ZP_220_15_22_wyjaśni [...].docx

2022-02-09 13:19 Przemysław Frączek

ZP_220_15_22_ogłosze [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 831