Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przebudowa części ul. Nowowiejskiej w Chróścinie, Numer sprawy: OR.271.1.2022

Ewa Jonienc
Gmina Dąbrowa
Deadlines:
Published : 04-02-2022 10:33:00
Placing offers : 21-02-2022 12:00:00
Offers opening : 21-02-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00-ogłoszenie o zamówieniu-08d9e7bd-49ed-15ac-5429-110001b3064d.pdf pdf 130.93 2022-02-04 10:33:00 Proceeding
01-SWZ OR.271.1.2022.pdf pdf 538.3 2022-02-04 10:33:00 Proceeding
01-SWZ OR.271.1.2022-skan.pdf pdf 11921.4 2022-02-04 10:33:00 Proceeding
02-załącznik nr 1 form. ofertowy, 2 ośw. wstępne.doc doc 97 2022-02-04 10:33:00 Proceeding
03-zał. 2A-ośw. podmiotu udostępniającego, 3-zobowiązanie podmiotu udostępniającego.doc doc 62 2022-02-04 10:33:00 Proceeding
04-załączniki 4, 5, 6 i 7-wykaz robót, osób, ośw. o aktualności i grupie kapit.doc doc 68.5 2022-02-04 10:33:00 Proceeding
05-zał. nr 8-projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 286.85 2022-02-04 10:33:00 Proceeding
06-przedmiar robót Chróścina Nowowejska boczna.pdf pdf 314.03 2022-02-04 10:33:00 Proceeding
07-OPIS TECHNICZNY.pdf pdf 188.78 2022-02-04 10:33:00 Proceeding
08-PRZEKRÓJ A-A.pdf pdf 188.6 2022-02-04 10:33:00 Proceeding
09-PRZEKRÓJ B-B.pdf pdf 181.8 2022-02-04 10:33:00 Proceeding
010-PZT.pdf pdf 623.3 2022-02-04 10:33:00 Proceeding
011-SST.pdf pdf 9918.08 2022-02-04 10:33:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 257.21 2022-02-21 16:09:14 Public message
informacja z otwarcia ofert-skan.pdf pdf 408.44 2022-02-21 16:09:14 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 265.9 2022-03-07 14:08:41 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-skan.pdf pdf 583.37 2022-03-07 14:08:41 Public message

Announcements

2022-03-07 14:08 Ewa Jonienc Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik w załączeniu.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-02-21 16:09 Ewa Jonienc Informacja z otwarcia ofert - plik w załączeniu.

informacja z otwarci [...].pdf

informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-21 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 194 771,94 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 706