Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IRP.ZP.271.1.2022 Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Przechlewo

Danuta Karpińska
Gmina Przechlewo
Deadlines:
Published : 04-02-2022 10:47:00
Placing offers : 09-03-2022 12:00:00
Offers opening : 09-03-2022 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 112.71 2022-02-04 10:47:00 Proceeding
SIWZ.docx docx 90.19 2022-02-04 10:47:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 436.11 2022-02-04 10:47:00 Proceeding
Załączniki do SWZ od 1do 8.zip zip 474.86 2022-02-04 10:47:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 65.88 2022-02-11 10:12:21 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 99.62 2022-02-23 15:00:22 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ JEDZ.pdf pdf 74.16 2022-02-23 15:01:36 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ JEDZ.xml xml 93.22 2022-02-23 15:01:36 Public message
Pytania i odpowiedzi 1.pdf pdf 508.44 2022-02-25 10:17:10 Public message
Załącznik nr 7 Projekt umowy po zmianie.pdf pdf 298.09 2022-02-25 10:17:10 Public message
Informacja z sesji otwarcia ofert-sig.pdf pdf 405.61 2022-03-09 13:32:49 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 365.15 2022-03-18 13:21:56 Public message

Announcements

2022-03-18 13:21 Danuta Karpińska Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-03-09 13:32 Danuta Karpińska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z sesji o [...].pdf

2022-03-09 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2.300.000,00 zł brutto.
2022-02-25 10:17 Danuta Karpińska Pytania i odpowiedzi 1

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Załącznik nr 7 Proje [...].pdf

2022-02-23 15:01 Danuta Karpińska Załącznik nr 2 do SWZ JEDZ

Załącznik nr 2 do SW [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].xml

2022-02-23 15:00 Danuta Karpińska Zmiana treści SWZ

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

2022-02-11 10:12 Danuta Karpińska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 696