Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 520.261.1.9.2021.GDS DOSTAWA 10 SZT. AUTOBUSÓW MIEJSKICH STANDARDOWYCH NISKOPODŁOGOWYCH (POJAZDY MAXI) ZASILANYCH ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ I 8 SZT. AUTOBUSÓW MIEJSKICH WIELKOPOJEMNYCH PRZEGUBOWYCH NISKOPODŁOGOWYCH (POJAZDY MEGA) ZASILANYCH ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

Deadlines:
Published : 02-02-2022 13:44:00
Placing offers : 25-04-2022 10:00:00
Offers opening : 25-04-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 4.2 _SWZ _Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 26.35 2022-02-02 13:44:00 Proceeding
Zał. nr 4.3_SWZ _Wykaz dostaw.docx docx 22.94 2022-02-02 13:44:00 Proceeding
Zał. nr 3_ SWZ_Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 25.78 2022-02-02 13:44:00 Proceeding
Zał. nr 4.1_SWZ_JEDZ.doc doc 196 2022-02-02 13:44:00 Proceeding
Załącznik 1.1._OPZ_autobusy MAXI .pdf pdf 406.85 2022-02-02 13:44:00 Proceeding
Załącznik 1.2._OPZ_autobusy_MEGA .pdf pdf 380.18 2022-02-02 13:44:00 Proceeding
załącznik 5.1._Umowa_autobusy MAXI .pdf pdf 354.43 2022-02-02 13:44:00 Proceeding
załącznik 5.2._Umowa_autobusy MEGA.pdf pdf 365.21 2022-02-02 13:44:00 Proceeding
Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 121.83 2022-02-02 13:44:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 353.16 2022-02-02 13:44:00 Proceeding
Zał nr 2 SWZ_Formularz oferty.docx docx 44.54 2022-02-02 13:44:00 Proceeding
informacja_o_zmianie_SWZ.pdf pdf 112.75 2022-03-09 11:24:56 Proceeding
2022-OJS048-125630-pl_zmiana_SWZ.pdf pdf 66.98 2022-03-09 11:24:59 Proceeding
Załącznik A do OPZ_system TRISTAR.pdf pdf 277.69 2022-03-22 09:05:04 Proceeding
Załącznik B do OPZ_fala Innobaltica.pdf pdf 2543.6 2022-03-22 09:05:10 Proceeding
2022-OJS062-164432-pl zmiana_SWZ_II.pdf pdf 66.96 2022-03-29 09:15:22 Proceeding
informacja_o_zmianie_SWZ_II.pdf pdf 113.53 2022-03-29 09:15:31 Proceeding
Załącznik 1.2._OPZ_autobusy MEGA_zm.pdf pdf 393.65 2022-04-01 16:26:50 Proceeding
załącznik 5.1._Umowa_autobusy MAXI_zm.pdf pdf 367.3 2022-04-01 16:26:50 Proceeding
załącznik 5.2._Umowa_autobusy MEGA_zm.pdf pdf 379.94 2022-04-01 16:26:50 Proceeding
odpowiedz_na_pytania.pdf pdf 1267.44 2022-04-01 16:26:50 Proceeding
SWZze zm.pdf pdf 414.56 2022-04-01 16:26:50 Proceeding
Załącznik 1.1._OPZ_autobusy MAXI_zm.pdf pdf 421.62 2022-04-01 16:26:50 Proceeding
Zał nr 2 SWZ_Formularz oferty_zm.docx docx 44.33 2022-04-01 16:30:20 Proceeding
informacja_o_zmianie_SWZ_III.pdf pdf 115.71 2022-04-08 12:09:11 Proceeding
2022-OJS070-187530-pl_zmiana_SWZ_III.pdf pdf 66.68 2022-04-08 12:09:22 Proceeding
Załącznik 1.1._OPZ_autobusy MAXI_zm_2.pdf pdf 421.99 2022-04-08 15:08:32 Proceeding
Załącznik 1.2._OPZ_autobusy MEGA_zm_2.pdf pdf 393.94 2022-04-08 15:08:32 Proceeding
odpowiedz_na_pytania_2.pdf pdf 280.83 2022-04-08 15:08:32 Proceeding
SWZze zm_2.pdf pdf 415.28 2022-04-08 15:08:32 Proceeding
odpowiedz_na_pytania_3.pdf pdf 171.35 2022-04-14 15:16:22 Proceeding
Zał nr 2 SWZ_Formularz oferty_zm_19.04.docx docx 44.38 2022-04-19 14:54:20 Proceeding
SWZze zm_19.04.pdf pdf 421.54 2022-04-19 14:54:24 Proceeding
informacja o kwocie.pdf pdf 52.52 2022-04-25 10:13:27 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 65.61 2022-04-25 13:11:26 Public message
infomracja o wyborze oferty 31.05.2022.pdf pdf 343.46 2022-05-31 09:09:32 Public message

Announcements

2022-05-31 09:09 Grupa Doradcza Sienna W załączeniu przekazuję informację o wyborze oferty najkorzystniejsej w postępowaniu.

infomracja o wyborze [...].pdf

2022-04-25 13:11 Grupa Doradcza Sienna

Zamawiający, w wykonaniu obowiązków ustawowych, publikuje informację z otwarcia ofert. Informacja znajduje się w załączonym pliku.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-25 10:13 Grupa Doradcza Sienna Zamawiający w załączeniu przekazuje pismo z informacją na temat kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 4007