Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: I.271.3.2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Siemowo

Marta Szymańska
Gmina Gostyń
Deadlines:
Published : 09-02-2022 12:52:00
Placing offers : 24-02-2022 10:00:00
Offers opening : 24-02-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 101.24 2022-02-09 12:52:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 266.17 2022-02-09 12:52:00 Proceeding
zał. 1 Dokumentacja projektowa.7z 7z 118615.81 2022-02-09 12:52:00 Proceeding
zał. 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wyklucze.doc doc 2468.5 2022-02-09 12:52:00 Proceeding
zał. 3 Formularz ofertowy.doc doc 2478.5 2022-02-09 12:52:00 Proceeding
zał. 4 Wykaz robót budowlanych.doc doc 2470.5 2022-02-09 12:52:00 Proceeding
zał. 5 Wykaz osób.doc doc 2470.5 2022-02-09 12:52:00 Proceeding
zał. 6 Umowa z wykonawca projekt.pdf pdf 443.32 2022-02-09 12:52:00 Proceeding
zał. 7 Zobowiązanie.doc doc 2470.5 2022-02-09 12:52:00 Proceeding
zał. 8 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 2471.5 2022-02-09 12:52:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 750.88 2022-02-16 12:50:15 Public message
Pytania i odpowiedzi 2.pdf pdf 738.91 2022-02-17 11:59:43 Public message
Pytania i odpowiedzi 3.pdf pdf 293.54 2022-02-22 10:28:17 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 678.73 2022-02-24 13:40:18 Public message
Informacja o wyborze oferty 1.pdf pdf 477.63 2022-04-15 11:27:24 Public message

Announcements

2022-04-15 11:27 Marta Szymańska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-24 13:40 Marta Szymańska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-24 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 4 000 000,00 zł.
2022-02-22 10:28 Marta Szymańska Pytania i odpowiedzi z dnia 22.02.2022 r.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-02-17 11:59 Marta Szymańska Pytania i odpowiedzi z dnia 17.02.2022 r.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-02-16 12:50 Marta Szymańska Pytania i odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1319