Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IŚZ.271.1.2022 BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W M.KRZEWIE, GM. KROŚNIEWICE

Deadlines:
Published : 25-01-2022 14:36:00
Placing offers : 14-02-2022 10:00:00
Offers opening : 14-02-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 147.27 2022-01-25 14:36:00 Proceeding
SWZ + Załączniki Nr 1 - 7.pdf pdf 1053.46 2022-01-25 14:36:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ - PRZEDMIARY ROBÓT.pdf pdf 903.54 2022-01-25 14:36:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 do SWZ - PROJEKTY BUDOWLANE I TECHNICZNE.zip zip 24209.55 2022-01-25 14:36:00 Proceeding
Załącznik Nr 10 do SWZ - STWiOR.pdf pdf 519.85 2022-01-25 14:36:00 Proceeding
Załącznik Nr 11 do SWZ - CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU.pdf pdf 500.45 2022-01-25 14:36:00 Proceeding
Załącznik Nr 12 do SWZ - DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU.pdf pdf 495.05 2022-01-25 14:36:00 Proceeding
Załączniki Nr 1 - 6 do SWZ wersja edytowalna.doc doc 206 2022-01-25 14:36:00 Proceeding
wyjaśnienia treści SWZ I.pdf pdf 221.3 2022-02-03 13:50:46 Public message
wyjaśnienia treści SWZ II.pdf pdf 480.17 2022-02-04 13:57:16 Public message
wyjaśnienia treści SWZ III.pdf pdf 463.44 2022-02-09 14:14:25 Public message
informacja o kwocie - art. 222 ust. 4 PZP (5).pdf pdf 424.73 2022-02-14 08:50:54 Public message
informacja w trybie art. 222 ust. 5 PZP.pdf pdf 372.67 2022-02-14 15:27:49 Public message
informacja w trybie art. 253 ust. 2 PZP.pdf pdf 394.1 2022-02-28 15:16:26 Public message

Announcements

2022-02-28 15:16 Aneta Gałek Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269, z 2022 r. poz. 25), Zamawiający - Gmina Krośniewice przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

informacja w trybie [...].pdf

2022-02-14 15:27 Aneta Gałek Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269, z 2022 r. poz. 25), Zamawiający – Gmina Krośniewice przekazuje informację z otwarcia ofert.

informacja w trybie [...].pdf

2022-02-14 08:50 Aneta Gałek Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269, z 2022 r. poz. 25), Zamawiający – Gmina Krośniewice przekazuje informację o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

informacja o kwocie [...].pdf

2022-02-09 14:14 Aneta Gałek Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269, z 2022 r. poz. 25) Zamawiający – Gmina Krośniewice wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zmówienia, sporządzonej w przedmiotowym postępowaniu w związku z zapytaniem Wykonawcy.

wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-02-04 13:57 Aneta Gałek Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, Dz.U. z 2022 r. poz. 25) Zamawiający – Gmina Krośniewice wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zmówienia, sporządzonej w przedmiotowym postępowaniu w związku z zapytaniem Wykonawcy.

wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-02-03 13:50 Aneta Gałek Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, Dz.U. z 2022 r. poz. 25) Zamawiający – Gmina Krośniewice wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zmówienia, sporządzonej w przedmiotowym postępowaniu w związku z zapytaniem Wykonawcy.

wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 645